[yum-commits] Branch 'yum-3_2_X' - po/sv.po

transifex user for yum trans-yum at osuosl.org
Mon May 17 14:45:27 UTC 2010


 po/sv.po | 1422 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 810 insertions(+), 612 deletions(-)

New commits:
commit 7ae7d888e28a8de689fde7f21bb7797709906b78
Author: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>
Date:  Mon May 17 14:45:26 2010 +0000

  l10n: Updates to Swedish (sv) translation
  
  New status: 529 messages complete with 27 fuzzies and 13 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (www.transifex.net).

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 59a2df1..7b0d4ce 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,49 +1,50 @@
 # Swedish messages for yum
-# Copyright © 2009 Free Software Foundation
+# Copyright © 2009-2010 Free Software Foundation
 # This file is distributed under the same license as the yum package.
-# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2009.
+# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2009-2010.
 #
-# $Id: yum.po,v 1.10 2009-09-05 16:56:37+02 göran Exp $
+# $Id: yum.po,v 1.11 2010-05-12 21:51:18+02 göran Exp göran $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: yum\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-15 15:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-05 16:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-11 10:54-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-17 16:44+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../callback.py:48 ../output.py:940 ../yum/rpmtrans.py:71
+#: ../callback.py:48 ../output.py:947 ../yum/rpmtrans.py:72
 msgid "Updating"
 msgstr "Uppdaterar"
 
-#: ../callback.py:49 ../yum/rpmtrans.py:72
+#: ../callback.py:49 ../yum/rpmtrans.py:73
 msgid "Erasing"
 msgstr "Raderar"
 
-#: ../callback.py:50 ../callback.py:51 ../callback.py:53 ../output.py:939
-#: ../yum/rpmtrans.py:73 ../yum/rpmtrans.py:74 ../yum/rpmtrans.py:76
+#: ../callback.py:50 ../callback.py:51 ../callback.py:53 ../output.py:946
+#: ../output.py:1659 ../yum/rpmtrans.py:74 ../yum/rpmtrans.py:75
+#: ../yum/rpmtrans.py:77
 msgid "Installing"
 msgstr "Installerar"
 
-#: ../callback.py:52 ../callback.py:58 ../yum/rpmtrans.py:75
+#: ../callback.py:52 ../callback.py:58 ../output.py:1484 ../yum/rpmtrans.py:76
 msgid "Obsoleted"
-msgstr "Låter utgå"
+msgstr "Utfasad"
 
-#: ../callback.py:54 ../output.py:1063 ../output.py:1403
+#: ../callback.py:54 ../output.py:1070 ../output.py:1442 ../output.py:1491
 msgid "Updated"
 msgstr "Uppdaterade"
 
-#: ../callback.py:55 ../output.py:1399
+#: ../callback.py:55 ../output.py:1438
 msgid "Erased"
 msgstr "Raderade"
 
-#: ../callback.py:56 ../callback.py:57 ../callback.py:59 ../output.py:1061
-#: ../output.py:1395
+#: ../callback.py:56 ../callback.py:57 ../callback.py:59 ../output.py:1068
+#: ../output.py:1434 ../output.py:1646
 msgid "Installed"
 msgstr "Installerade"
 
@@ -65,68 +66,73 @@ msgstr "Fel: ogiltig utdatatillstånd: %s för %s"
 msgid "Erased: %s"
 msgstr "Raderade: %s"
 
-#: ../callback.py:217 ../output.py:941
+#: ../callback.py:217 ../output.py:948 ../output.py:1648
 msgid "Removing"
 msgstr "Tar bort"
 
-#: ../callback.py:219 ../yum/rpmtrans.py:77
+#: ../callback.py:219 ../yum/rpmtrans.py:78
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Rensar upp"
 
-#: ../cli.py:106
+#: ../cli.py:107
 #, python-format
 msgid "Command \"%s\" already defined"
 msgstr "Kommando \"%s\" redan definierat"
 
-#: ../cli.py:118
+#: ../cli.py:119
 msgid "Setting up repositories"
 msgstr "Gör i ordning förråd"
 
-#: ../cli.py:129
+#: ../cli.py:130
 msgid "Reading repository metadata in from local files"
 msgstr "Läser in förrådsmetadata från lokala filer"
 
-#: ../cli.py:192 ../utils.py:107
+#: ../cli.py:194 ../utils.py:193
 #, python-format
 msgid "Config Error: %s"
 msgstr "Konfigurationsfel: %s"
 
-#: ../cli.py:195 ../cli.py:1251 ../utils.py:110
+#: ../cli.py:197 ../cli.py:1272 ../utils.py:196
 #, python-format
 msgid "Options Error: %s"
 msgstr "Fel bland flaggor: %s"
 
-#: ../cli.py:223
+#: ../cli.py:227
 #, python-format
 msgid " Installed: %s-%s at %s"
 msgstr " Installerade: %s-%s %s"
 
-#: ../cli.py:225
+#: ../cli.py:229
 #, python-format
 msgid " Built  : %s at %s"
 msgstr " Byggde   : %s %s"
 
-#: ../cli.py:227
+#: ../cli.py:231
 #, python-format
 msgid " Committed: %s at %s"
 msgstr " Verkställde : %s %s"
 
-#: ../cli.py:266
+#: ../cli.py:270
 msgid "You need to give some command"
 msgstr "Du måste ange något kommando"
 
-#: ../cli.py:309
+#: ../cli.py:284
+#, python-format
+msgid "No such command: %s. Please use %s --help"
+msgstr "Inget sådant kommando: %s. Använd %s --help"
+
+#: ../cli.py:314
 msgid "Disk Requirements:\n"
 msgstr "Diskbehov:\n"
 
-#: ../cli.py:311
+#: ../cli.py:316
 #, python-format
-msgid " At least %dMB needed on the %s filesystem.\n"
-msgstr " Åtminstone %d MB behövs på filsystemet %s.\n"
+msgid " At least %dMB more space needed on the %s filesystem.\n"
+msgstr " Åtminstone %d MB mer utrymme behövs på filsystemet %s.\n"
 
 #. TODO: simplify the dependency errors?
 #. Fixup the summary
-#: ../cli.py:316
+#: ../cli.py:321
 msgid ""
 "Error Summary\n"
 "-------------\n"
@@ -134,64 +140,60 @@ msgstr ""
 "Felsammandrag\n"
 "-------------\n"
 
-#: ../cli.py:359
+#: ../cli.py:364
 msgid "Trying to run the transaction but nothing to do. Exiting."
 msgstr "Försöker köra transaktionen men det finns inget att göra. Avslutar."
 
-#: ../cli.py:395
+#: ../cli.py:403
 msgid "Exiting on user Command"
 msgstr "Avslutar på användarens order"
 
-#: ../cli.py:399
+#: ../cli.py:407
 msgid "Downloading Packages:"
 msgstr "Hämtar paket:"
 
-#: ../cli.py:404
+#: ../cli.py:412
 msgid "Error Downloading Packages:\n"
 msgstr "Fel när paket hämtades:\n"
 
-#: ../cli.py:418 ../yum/__init__.py:4014
+#: ../cli.py:426 ../yum/__init__.py:4195
 msgid "Running rpm_check_debug"
 msgstr "Kör rpm_check_debug"
 
-#: ../cli.py:427 ../yum/__init__.py:4023
+#: ../cli.py:435 ../yum/__init__.py:4204
 msgid "ERROR You need to update rpm to handle:"
 msgstr "FEL Du behöver uppdatera rpm för att hantera:"
 
-#: ../cli.py:429 ../yum/__init__.py:4026
+#: ../cli.py:437 ../yum/__init__.py:4207
 msgid "ERROR with rpm_check_debug vs depsolve:"
 msgstr "FEL med rpm_check_debug mot depsolve:"
 
-#: ../cli.py:435
+#: ../cli.py:443
 msgid "RPM needs to be updated"
 msgstr "RPM behöver uppdateras"
 
-#: ../cli.py:436
+#: ../cli.py:444
 #, python-format
 msgid "Please report this error in %s"
 msgstr "Vänligen rapportera detta fel i %s"
 
-#: ../cli.py:442
+#: ../cli.py:450
 msgid "Running Transaction Test"
 msgstr "Kör transaktionstest"
 
-#: ../cli.py:458
-msgid "Finished Transaction Test"
-msgstr "Avslutade transaktionstest"
-
-#: ../cli.py:460
+#: ../cli.py:466
 msgid "Transaction Check Error:\n"
 msgstr "Transaktionskontrollfel:\n"
 
-#: ../cli.py:467
+#: ../cli.py:473
 msgid "Transaction Test Succeeded"
 msgstr "Transaktionskontrollen lyckades"
 
-#: ../cli.py:489
+#: ../cli.py:495
 msgid "Running Transaction"
 msgstr "Kör transaktionen"
 
-#: ../cli.py:519
+#: ../cli.py:525
 msgid ""
 "Refusing to automatically import keys when running unattended.\n"
 "Use \"-y\" to override."
@@ -199,79 +201,84 @@ msgstr ""
 "Vägrar att automatiskt importera nycklar vid oövervakad körning.\n"
 "Använd \"-y\" för att åsidosätta."
 
-#: ../cli.py:538 ../cli.py:572
+#: ../cli.py:544 ../cli.py:578
 msgid " * Maybe you meant: "
 msgstr " * Du kanske menade: "
 
-#: ../cli.py:555 ../cli.py:563
+#: ../cli.py:561 ../cli.py:569
 #, python-format
 msgid "Package(s) %s%s%s available, but not installed."
 msgstr "Paket %s%s%s tillgängliga, men inte installerade."
 
-#: ../cli.py:569 ../cli.py:600 ../cli.py:678
+#: ../cli.py:575 ../cli.py:607 ../cli.py:687
 #, python-format
 msgid "No package %s%s%s available."
 msgstr "Inget paket %s%s%s tillgängligt."
 
-#: ../cli.py:605 ../cli.py:738
+#: ../cli.py:612 ../cli.py:748
 msgid "Package(s) to install"
 msgstr "Paket att installera"
 
-#: ../cli.py:606 ../cli.py:684 ../cli.py:717 ../cli.py:739
-#: ../yumcommands.py:159
+#: ../cli.py:613 ../cli.py:693 ../cli.py:727 ../cli.py:749
+#: ../yumcommands.py:160
 msgid "Nothing to do"
 msgstr "Inget att göra"
 
-#: ../cli.py:639
+#: ../cli.py:647
 #, python-format
 msgid "%d packages marked for Update"
 msgstr "%d paket noterade att uppdateras"
 
-#: ../cli.py:642
+#: ../cli.py:650
 msgid "No Packages marked for Update"
 msgstr "Inga paket noterade att uppdateras"
 
-#: ../cli.py:656
+#: ../cli.py:664
 #, python-format
 msgid "%d packages marked for removal"
 msgstr "%d paket noterade att tas bort"
 
-#: ../cli.py:659
+#: ../cli.py:667
 msgid "No Packages marked for removal"
 msgstr "Inga paket noterade att tas bort"
 
-#: ../cli.py:683
+#: ../cli.py:692
 msgid "Package(s) to downgrade"
 msgstr "Paket att nedgradera"
 
-#: ../cli.py:707
+#: ../cli.py:717
 #, python-format
 msgid " (from %s)"
 msgstr " (från %s)"
 
-#: ../cli.py:709
+#: ../cli.py:719
 #, python-format
 msgid "Installed package %s%s%s%s not available."
 msgstr "Installerat paket %s%s%s%s inte tillgängligt."
 
-#: ../cli.py:716
+#: ../cli.py:726
 msgid "Package(s) to reinstall"
 msgstr "Paket att ominstallera"
 
-#: ../cli.py:729
+#: ../cli.py:739
 msgid "No Packages Provided"
 msgstr "Inga paket angivna"
 
-#: ../cli.py:813
+#: ../cli.py:818
+#, python-format
+msgid "Matched: %s"
+msgstr "Matchade: %s"
+
+#: ../cli.py:825
 #, python-format
 msgid "Warning: No matches found for: %s"
 msgstr "Varning: Ingen matchning hittades för: %s"
 
-#: ../cli.py:816
+#: ../cli.py:828
 msgid "No Matches found"
 msgstr "Inga matchningar hittades"
 
-#: ../cli.py:855
+#: ../cli.py:868
 #, python-format
 msgid ""
 "Warning: 3.0.x versions of yum would erroneously match against filenames.\n"
@@ -281,108 +288,112 @@ msgstr ""
 " Du kan använda \"%s*/%s%s\" och/eller \"%s*bin/%s%s\" för att få detta "
 "beteende"
 
-#: ../cli.py:871
+#: ../cli.py:884
 #, python-format
 msgid "No Package Found for %s"
 msgstr "Inga paket hittades för %s"
 
-#: ../cli.py:883
+#: ../cli.py:896
 msgid "Cleaning up Everything"
 msgstr "Rensar upp allt"
 
-#: ../cli.py:897
+#: ../cli.py:912
 msgid "Cleaning up Headers"
 msgstr "Rensar upp huvuden"
 
-#: ../cli.py:900
+#: ../cli.py:915
 msgid "Cleaning up Packages"
 msgstr "Rensar upp paket"
 
-#: ../cli.py:903
+#: ../cli.py:918
 msgid "Cleaning up xml metadata"
 msgstr "Rensar upp xml-metadata"
 
-#: ../cli.py:906
+#: ../cli.py:921
 msgid "Cleaning up database cache"
 msgstr "Rensar upp databas-cache"
 
-#: ../cli.py:909
+#: ../cli.py:924
 msgid "Cleaning up expire-cache metadata"
 msgstr "Rensar upp expire-cache-metadata"
 
-#: ../cli.py:912
+#: ../cli.py:927
+msgid "Cleaning up cached rpmdb data"
+msgstr "Rensar upp cachad rpmdb-data"
+
+#: ../cli.py:930
 msgid "Cleaning up plugins"
 msgstr "Rensar upp insticksmoduler"
 
-#: ../cli.py:937
+#: ../cli.py:955
 msgid "Installed Groups:"
 msgstr "Installerade grupper:"
 
-#: ../cli.py:949
+#: ../cli.py:967
 msgid "Available Groups:"
 msgstr "Tillgängliga grupper:"
 
-#: ../cli.py:959
+#: ../cli.py:977
 msgid "Done"
 msgstr "Klart"
 
-#: ../cli.py:970 ../cli.py:988 ../cli.py:994 ../yum/__init__.py:2629
+#: ../cli.py:988 ../cli.py:1006 ../cli.py:1012 ../yum/__init__.py:2788
 #, python-format
 msgid "Warning: Group %s does not exist."
 msgstr "Varning: Grupp %s finns inte."
 
-#: ../cli.py:998
+#: ../cli.py:1016
 msgid "No packages in any requested group available to install or update"
 msgstr ""
 "Inget paket i någon begärd grupp är tillgängligt för installation eller "
 "uppdatering"
 
-#: ../cli.py:1000
+#: ../cli.py:1018
 #, python-format
 msgid "%d Package(s) to Install"
 msgstr "%d paket att installera"
 
-#: ../cli.py:1010 ../yum/__init__.py:2641
+#: ../cli.py:1028 ../yum/__init__.py:2800
 #, python-format
 msgid "No group named %s exists"
 msgstr "Ingen grupp med namnet %s finns"
 
-#: ../cli.py:1016
+#: ../cli.py:1034
 msgid "No packages to remove from groups"
 msgstr "Inget paket att ta bort från grupper"
 
-#: ../cli.py:1018
+#: ../cli.py:1036
 #, python-format
 msgid "%d Package(s) to remove"
 msgstr "%d paket att ta bort"
 
-#: ../cli.py:1060
+#: ../cli.py:1078
 #, python-format
 msgid "Package %s is already installed, skipping"
 msgstr "Paket %s är redan installerat, hoppar över"
 
-#: ../cli.py:1071
+#: ../cli.py:1089
 #, python-format
 msgid "Discarding non-comparable pkg %s.%s"
 msgstr "Kastar ojämförbart paket %s.%s"
 
 #. we've not got any installed that match n or n+a
-#: ../cli.py:1097
+#: ../cli.py:1115
 #, python-format
 msgid "No other %s installed, adding to list for potential install"
 msgstr ""
 "Ingen annat %s installerat, lägger till listan för potentiell installation"
 
-#: ../cli.py:1117
+#: ../cli.py:1135
 msgid "Plugin Options"
 msgstr "Insticksmodulsalternativ"
 
-#: ../cli.py:1125
+#: ../cli.py:1143
 #, python-format
 msgid "Command line error: %s"
 msgstr "Kommandoradsfel: %s"
 
-#: ../cli.py:1138
+#: ../cli.py:1156
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -393,106 +404,114 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s: flaggan %s behöver ett argument"
 
-#: ../cli.py:1191
+#: ../cli.py:1209
 msgid "--color takes one of: auto, always, never"
 msgstr "--color tar en av: auto, always, never"
 
-#: ../cli.py:1298
+#: ../cli.py:1319
 msgid "show this help message and exit"
 msgstr "visa detta hjälpmeddelande och avsluta"
 
-#: ../cli.py:1302
+#: ../cli.py:1323
 msgid "be tolerant of errors"
 msgstr "var tolerant vid fel"
 
-#: ../cli.py:1304
-msgid "run entirely from cache, don't update cache"
-msgstr "kör helt från cache, uppdatera inte cachen"
+#: ../cli.py:1326
+msgid "run entirely from system cache, don't update cache"
+msgstr "kör helt från systemets cache, uppdatera inte cachen"
 
-#: ../cli.py:1306
+#: ../cli.py:1329
 msgid "config file location"
 msgstr "konfigurationsfilens plats"
 
-#: ../cli.py:1308
+#: ../cli.py:1332
 msgid "maximum command wait time"
 msgstr "maximal tid att vänta på kommandon"
 
-#: ../cli.py:1310
+#: ../cli.py:1334
 msgid "debugging output level"
 msgstr "nivå på felsökningsutskrifter"
 
-#: ../cli.py:1314
+#: ../cli.py:1338
 msgid "show duplicates, in repos, in list/search commands"
 msgstr "visa dubletter, i förråd, i list-/search-kommandon"
 
-#: ../cli.py:1316
+#: ../cli.py:1340
 msgid "error output level"
 msgstr "nivå på felutskrifter"
 
-#: ../cli.py:1319
+#: ../cli.py:1343
+msgid "debugging output level for rpm"
+msgstr "nivå på felsökningsutskrifter för rpm"
+
+#: ../cli.py:1346
 msgid "quiet operation"
 msgstr "tyst operation"
 
-#: ../cli.py:1321
+#: ../cli.py:1348
 msgid "verbose operation"
 msgstr "utförlig operation"
 
-#: ../cli.py:1323
+#: ../cli.py:1350
 msgid "answer yes for all questions"
 msgstr "svara ja på alla frågor"
 
-#: ../cli.py:1325
+#: ../cli.py:1352
 msgid "show Yum version and exit"
 msgstr "visa Yum-version och avsluta"
 
-#: ../cli.py:1326
+#: ../cli.py:1353
 msgid "set install root"
 msgstr "ange installationsrot"
 
-#: ../cli.py:1330
+#: ../cli.py:1357
 msgid "enable one or more repositories (wildcards allowed)"
 msgstr "aktivera ett eller flera förråd (jokrertecken tillåts)"
 
-#: ../cli.py:1334
+#: ../cli.py:1361
 msgid "disable one or more repositories (wildcards allowed)"
 msgstr "inaktivera ett eller flera förråd (jokertecken tillåts)"
 
-#: ../cli.py:1337
+#: ../cli.py:1364
 msgid "exclude package(s) by name or glob"
 msgstr "uteslut paket via namn eller mönster"
 
-#: ../cli.py:1339
+#: ../cli.py:1366
 msgid "disable exclude from main, for a repo or for everything"
 msgstr "inaktivera uteslutningar från main, för ett förråd, eller för allt"
 
-#: ../cli.py:1342
+#: ../cli.py:1369
 msgid "enable obsoletes processing during updates"
 msgstr "aktivera bearbetning av utfasningar under uppdateringar"
 
-#: ../cli.py:1344
+#: ../cli.py:1371
 msgid "disable Yum plugins"
 msgstr "inaktivera Yum-insticksmoduler"
 
-#: ../cli.py:1346
+#: ../cli.py:1373
 msgid "disable gpg signature checking"
 msgstr "inaktivera kontroll av gpg-signatur"
 
-#: ../cli.py:1348
+#: ../cli.py:1375
 msgid "disable plugins by name"
 msgstr "inaktivera insticksmoduler efter namn"
 
-#: ../cli.py:1351
+#: ../cli.py:1378
 msgid "enable plugins by name"
 msgstr "aktivera insticksmoduler efter namn"
 
-#: ../cli.py:1354
+#: ../cli.py:1381
 msgid "skip packages with depsolving problems"
 msgstr "hoppa över paket med problem vid beroendeupplösning"
 
-#: ../cli.py:1356
+#: ../cli.py:1383
 msgid "control whether color is used"
 msgstr "styr om färg skall användas"
 
+#: ../cli.py:1385
+msgid "set value of $releasever in yum config and repo files"
+msgstr "sätt värdet på $releasever i yum-konfigurations- och repo-filer"
+
 #: ../output.py:305
 msgid "Jan"
 msgstr "jan"
@@ -545,105 +564,104 @@ msgstr "dec"
 msgid "Trying other mirror."
 msgstr "Försöker med en annan spegel."
 
-#: ../output.py:538
+#: ../output.py:534
 #, python-format
 msgid "Name    : %s%s%s"
 msgstr "Namn    : %s%s%s"
 
-#: ../output.py:539
+#: ../output.py:535
 #, python-format
 msgid "Arch    : %s"
 msgstr "Arkitektur : %s"
 
-#: ../output.py:541
+#: ../output.py:537
 #, python-format
 msgid "Epoch   : %s"
 msgstr "Epok    : %s"
 
-#: ../output.py:542
+#: ../output.py:538
 #, python-format
 msgid "Version  : %s"
 msgstr "Version  : %s"
 
-#: ../output.py:543
+#: ../output.py:539
 #, python-format
 msgid "Release  : %s"
 msgstr "Utgåva   : %s"
 
-#: ../output.py:544
+#: ../output.py:540
 #, python-format
 msgid "Size    : %s"
 msgstr "Storlek  : %s"
 
-#: ../output.py:545
+#: ../output.py:541
 #, python-format
 msgid "Repo    : %s"
 msgstr "Förråd   : %s"
 
-#: ../output.py:547
+#: ../output.py:543
 #, python-format
 msgid "From repo : %s"
 msgstr "Från förråd: %s"
 
-#: ../output.py:549
+#: ../output.py:545
 #, python-format
 msgid "Committer : %s"
 msgstr "Verkställare: %s"
 
-#: ../output.py:550
+#: ../output.py:546
 #, python-format
 msgid "Committime : %s"
 msgstr "Verkställt : %s"
 
-#: ../output.py:551
+#: ../output.py:547
 #, python-format
 msgid "Buildtime : %s"
 msgstr "Byggt   : %s"
 
-#: ../output.py:553
+#: ../output.py:549
 #, python-format
 msgid "Installtime: %s"
 msgstr "Installerat: %s"
 
-#: ../output.py:554
+#: ../output.py:550
 msgid "Summary  : "
 msgstr "Sammandrag : "
 
-#: ../output.py:556
+#: ../output.py:552
 #, python-format
 msgid "URL    : %s"
 msgstr "URL    : %s"
 
-#: ../output.py:557
-#, python-format
-msgid "License  : %s"
-msgstr "Licens   : %s"
+#: ../output.py:553
+msgid "License  : "
+msgstr "Licens   : "
 
-#: ../output.py:558
+#: ../output.py:554
 msgid "Description: "
 msgstr "Beskrivning: "
 
-#: ../output.py:626
+#: ../output.py:622
 msgid "y"
 msgstr "j"
 
-#: ../output.py:626
+#: ../output.py:622
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: ../output.py:627
+#: ../output.py:623
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
-#: ../output.py:627
+#: ../output.py:623
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: ../output.py:631
+#: ../output.py:627
 msgid "Is this ok [y/N]: "
 msgstr "Är detta ok [j/N]: "
 
-#: ../output.py:722
+#: ../output.py:715
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -652,150 +670,151 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Grupp: %s"
 
-#: ../output.py:726
+#: ../output.py:719
 #, python-format
 msgid " Group-Id: %s"
 msgstr " Grupp-id: %s"
 
-#: ../output.py:731
+#: ../output.py:724
 #, python-format
 msgid " Description: %s"
 msgstr " Beskrivning: %s"
 
-#: ../output.py:733
+#: ../output.py:726
 msgid " Mandatory Packages:"
 msgstr " Obligatoriska paket:"
 
-#: ../output.py:734
+#: ../output.py:727
 msgid " Default Packages:"
 msgstr " Standardpaket:"
 
-#: ../output.py:735
+#: ../output.py:728
 msgid " Optional Packages:"
 msgstr " Valfria paket:"
 
-#: ../output.py:736
+#: ../output.py:729
 msgid " Conditional Packages:"
 msgstr " Villkorliga paket:"
 
-#: ../output.py:756
+#: ../output.py:749
 #, python-format
 msgid "package: %s"
 msgstr "paket: %s"
 
-#: ../output.py:758
+#: ../output.py:751
 msgid " No dependencies for this package"
 msgstr " Inga beroenden för detta paket"
 
-#: ../output.py:763
+#: ../output.py:756
 #, python-format
 msgid " dependency: %s"
 msgstr " beroende: %s"
 
-#: ../output.py:765
+#: ../output.py:758
 msgid "  Unsatisfied dependency"
 msgstr "  Ej uppfyllt beroende"
 
-#: ../output.py:837
+#: ../output.py:830
 #, python-format
 msgid "Repo    : %s"
 msgstr "Förråd   : %s"
 
-#: ../output.py:838
+#: ../output.py:831
 msgid "Matched from:"
 msgstr "Matchat från:"
 
-#: ../output.py:847
+#: ../output.py:840
 msgid "Description : "
 msgstr "Beskrivning : "
 
-#: ../output.py:850
+#: ../output.py:843
 #, python-format
 msgid "URL     : %s"
 msgstr "URL     : %s"
 
-#: ../output.py:853
+#: ../output.py:846
 #, python-format
 msgid "License   : %s"
 msgstr "Licens   : %s"
 
-#: ../output.py:856
+#: ../output.py:849
 #, python-format
 msgid "Filename  : %s"
 msgstr "Filnamn   : %s"
 
-#: ../output.py:860
+#: ../output.py:853
 msgid "Other    : "
 msgstr "Övrigt   : "
 
-#: ../output.py:893
+#: ../output.py:896
 msgid "There was an error calculating total download size"
 msgstr "Ett fel uppstod vid beräkningen av total storlek att hämta"
 
-#: ../output.py:898
+#: ../output.py:901
 #, python-format
 msgid "Total size: %s"
 msgstr "Total storlek: %s"
 
-#: ../output.py:901
+#: ../output.py:904
 #, python-format
 msgid "Total download size: %s"
 msgstr "Total storlek att hämta: %s"
 
-#: ../output.py:942
+#: ../output.py:908
+#, python-format
+msgid "Installed size: %s"
+msgstr "Installerad storlek: %s"
+
+#: ../output.py:949
 msgid "Reinstalling"
 msgstr "Ominstallerar"
 
-#: ../output.py:943
+#: ../output.py:950
 msgid "Downgrading"
 msgstr "Nedgraderar"
 
-#: ../output.py:944
+#: ../output.py:951
 msgid "Installing for dependencies"
 msgstr "Installerar på grund av beroenden"
 
-#: ../output.py:945
+#: ../output.py:952
 msgid "Updating for dependencies"
 msgstr "Uppdaterar på grund av beroenden"
 
-#: ../output.py:946
+#: ../output.py:953
 msgid "Removing for dependencies"
 msgstr "Tar bort på grund av beroenden"
 
-#: ../output.py:953 ../output.py:1065
+#: ../output.py:960 ../output.py:1072
 msgid "Skipped (dependency problems)"
 msgstr "Hoppas över (beroendeproblem)"
 
-#: ../output.py:976
+#: ../output.py:983
 msgid "Package"
 msgstr "Paket"
 
-#: ../output.py:976
+#: ../output.py:983
 msgid "Arch"
 msgstr "Ark"
 
-#: ../output.py:977
+#: ../output.py:984
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: ../output.py:977
+#: ../output.py:984
 msgid "Repository"
 msgstr "Förråd"
 
-#: ../output.py:978
+#: ../output.py:985
 msgid "Size"
 msgstr "Storl."
 
-#: ../output.py:990
+#: ../output.py:997
 #, python-format
-msgid ""
-"   replacing %s%s%s.%s %s\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"   ersätter %s%s%s.%s %s\n"
-"\n"
+msgid "   replacing %s%s%s.%s %s\n"
+msgstr "   ersätter %s%s%s.%s %s\n"
 
-#: ../output.py:999
+#: ../output.py:1006
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -806,7 +825,7 @@ msgstr ""
 "Transaktionssammanfattning\n"
 "%s\n"
 
-#: ../output.py:1006
+#: ../output.py:1013
 #, python-format
 msgid ""
 "Install  %5.5s Package(s)\n"
@@ -815,7 +834,7 @@ msgstr ""
 "Installerar  %5.5s Paket\n"
 "Uppdaterar  %5.5s Paket\n"
 
-#: ../output.py:1015
+#: ../output.py:1022
 #, python-format
 msgid ""
 "Remove  %5.5s Package(s)\n"
@@ -826,32 +845,32 @@ msgstr ""
 "Ominstallerar %5.5s Paket\n"
 "Nedgraderar  %5.5s Paket\n"
 
-#: ../output.py:1059
+#: ../output.py:1066
 msgid "Removed"
 msgstr "Borttagna"
 
-#: ../output.py:1060
+#: ../output.py:1067
 msgid "Dependency Removed"
 msgstr "Borttagna beroenden"
 
-#: ../output.py:1062
+#: ../output.py:1069
 msgid "Dependency Installed"
 msgstr "Installerade beroenden"
 
-#: ../output.py:1064
+#: ../output.py:1071
 msgid "Dependency Updated"
 msgstr "Uppdaterade beroenden"
 
-#: ../output.py:1066
+#: ../output.py:1073
 msgid "Replaced"
 msgstr "Ersatte"
 
-#: ../output.py:1067
+#: ../output.py:1074
 msgid "Failed"
 msgstr "Misslyckade"
 
 #. Delta between C-c's so we treat as exit
-#: ../output.py:1133
+#: ../output.py:1140
 msgid "two"
 msgstr "två"
 
@@ -859,7 +878,7 @@ msgstr "två"
 #. Current download cancelled, interrupt (ctrl-c) again within two seconds
 #. to exit.
 #. Where "interupt (ctrl-c) again" and "two" are highlighted.
-#: ../output.py:1144
+#: ../output.py:1151
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -871,217 +890,362 @@ msgstr ""
 " Aktuell nedladdning avbröts, %savbryt (ctrl-c) igen%s inom %s%s%s sekunder\n"
 "för att avsluta.\n"
 
-#: ../output.py:1155
+#: ../output.py:1162
 msgid "user interrupt"
 msgstr "avbrott från användaren"
 
-#: ../output.py:1173
+#: ../output.py:1180
 msgid "Total"
 msgstr "Totalt"
 
+#: ../output.py:1202
+msgid "I"
+msgstr "I"
+
 #: ../output.py:1203
-msgid "<unset>"
-msgstr ""
+msgid "O"
+msgstr "UF"
 
 #: ../output.py:1204
+msgid "E"
+msgstr "R"
+
+#: ../output.py:1205
+msgid "R"
+msgstr "O"
+
+#: ../output.py:1206
+msgid "D"
+msgstr "N"
+
+#: ../output.py:1207
+msgid "U"
+msgstr "U"
+
+#: ../output.py:1217
+msgid "<unset>"
+msgstr "<ej satt>"
+
+#: ../output.py:1218
 msgid "System"
-msgstr ""
+msgstr "System"
 
-#: ../output.py:1240
+#: ../output.py:1254
 msgid "Bad transaction IDs, or package(s), given"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktiga transaktions ID:n, eller paket, angivna"
 
-#: ../output.py:1284 ../yumcommands.py:1149 ../yum/__init__.py:1067
-msgid "Warning: RPMDB has been altered since the last yum transaction."
-msgstr ""
+#: ../output.py:1266
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: ../output.py:1267 ../output.py:1520
+msgid "Login user"
+msgstr "Inloggad användare"
 
-#: ../output.py:1289
+#: ../output.py:1268
+msgid "Date and time"
+msgstr "Datum och tid"
+
+#: ../output.py:1269 ../output.py:1522
+msgid "Action(s)"
+msgstr "Åtgärd(er)"
+
+#: ../output.py:1270 ../output.py:1523
+msgid "Altered"
+msgstr "Ändrade"
+
+#: ../output.py:1310
 msgid "No transaction ID given"
-msgstr ""
+msgstr "Inget transaktions-ID angivet"
 
-#: ../output.py:1297
+#: ../output.py:1336
 msgid "Bad transaction ID given"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt transaktions-ID angivet"
 
-#: ../output.py:1302
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1341
 msgid "Not found given transaction ID"
-msgstr "Kör transaktionen"
+msgstr "Hittade inte angivet transaktions-ID"
 
-#: ../output.py:1310
+#: ../output.py:1349
 msgid "Found more than one transaction ID!"
-msgstr ""
+msgstr "Hittade mer än ett transaktions-ID!"
 
-#: ../output.py:1331
+#: ../output.py:1370
 msgid "No transaction ID, or package, given"
-msgstr ""
+msgstr "Inget transaktions-ID, eller paket, angivet"
 
-#: ../output.py:1357
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1396
 msgid "Transaction ID :"
-msgstr "Transaktionskontrollfel:\n"
+msgstr "Transaktions-ID:"
 
-#: ../output.py:1359
+#: ../output.py:1398
 msgid "Begin time   :"
-msgstr ""
+msgstr "Starttid    :"
 
-#: ../output.py:1362 ../output.py:1364
+#: ../output.py:1401 ../output.py:1403
 msgid "Begin rpmdb  :"
-msgstr ""
+msgstr "Start-rpmdb  :"
 
-#: ../output.py:1378
-#, fuzzy, python-format
+#: ../output.py:1417
+#, python-format
 msgid "(%s seconds)"
-msgstr "%s sekunder (senast: %s)"
+msgstr "(%s sekunder)"
 
-#: ../output.py:1379
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1418
 msgid "End time    :"
-msgstr "Övrigt   : "
+msgstr "Sluttid    : "
 
-#: ../output.py:1382 ../output.py:1384
+#: ../output.py:1421 ../output.py:1423
 msgid "End rpmdb   :"
-msgstr ""
+msgstr "Slut-rpmdb   :"
 
-#: ../output.py:1385
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1424
 msgid "User      :"
-msgstr "URL     : %s"
+msgstr "Användare   :"
 
-#: ../output.py:1387 ../output.py:1389 ../output.py:1391
+#: ../output.py:1426 ../output.py:1428 ../output.py:1430
 msgid "Return-Code  :"
-msgstr ""
+msgstr "Returkod    :"
 
-#: ../output.py:1387
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1426
 msgid "Aborted"
-msgstr "Låter utgå"
+msgstr "Avbruten"
 
-#: ../output.py:1389
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1428
 msgid "Failure:"
-msgstr "Misslyckade"
+msgstr "Misslyckades:"
 
-#: ../output.py:1391
+#: ../output.py:1430
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Lyckades"
 
-#: ../output.py:1392
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1431
 msgid "Transaction performed with:"
-msgstr "Transaktionskontrollfel:\n"
+msgstr "Transaktionen utförd med:"
 
-#: ../output.py:1405
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1444 ../output.py:1489
 msgid "Downgraded"
-msgstr "Nedgraderar"
+msgstr "Nedgraderade"
 
 #. multiple versions installed, both older and newer
-#: ../output.py:1407
+#: ../output.py:1446
 msgid "Weird"
-msgstr ""
+msgstr "Mystisk"
 
-#: ../output.py:1409
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1448
 msgid "Packages Altered:"
-msgstr "Inga paket angivna"
+msgstr "Ändrade paket:"
 
-#: ../output.py:1412
+#: ../output.py:1451
 msgid "Scriptlet output:"
-msgstr ""
+msgstr "Skriptutdata:"
 
-#: ../output.py:1418
-#, fuzzy
+#: ../output.py:1457
 msgid "Errors:"
-msgstr "Fel: %s"
+msgstr "Fel:"
 
-#: ../output.py:1489
-msgid "Last day"
-msgstr ""
+#: ../output.py:1481 ../output.py:1482
+msgid "Install"
+msgstr "Installation"
+
+#: ../output.py:1483
+msgid "Dep-Install"
+msgstr "Ber-inst"
+
+#: ../output.py:1485
+msgid "Obsoleting"
+msgstr "Fasar ut"
+
+#: ../output.py:1486
+msgid "Erase"
+msgstr "Radering"
+
+#: ../output.py:1487
+msgid "Reinstall"
+msgstr "Ominstallation"
+
+#: ../output.py:1488
+msgid "Downgrade"
+msgstr "Nedgradering"
 
 #: ../output.py:1490
+msgid "Update"
+msgstr "Uppdatering"
+
+#: ../output.py:1521
+msgid "Time"
+msgstr "Tid"
+
+#: ../output.py:1547
+msgid "Last day"
+msgstr "Senaste dag"
+
+#: ../output.py:1548
 msgid "Last week"
-msgstr ""
+msgstr "Senaste vecka"
 
-#: ../output.py:1491
+#: ../output.py:1549
 msgid "Last 2 weeks"
 msgstr ""
 
 #. US default :p
-#: ../output.py:1492
+#: ../output.py:1550
 msgid "Last 3 months"
 msgstr ""
 
-#: ../output.py:1493
+#: ../output.py:1551
 msgid "Last 6 months"
 msgstr ""
 
-#: ../output.py:1494
+#: ../output.py:1552
 msgid "Last year"
 msgstr ""
 
-#: ../output.py:1495
+#: ../output.py:1553
 msgid "Over a year ago"
 msgstr ""
 
-#: ../output.py:1524
+#: ../output.py:1585
 msgid "installed"
 msgstr "installeras"
 
-#: ../output.py:1525
+#: ../output.py:1586
 msgid "updated"
 msgstr "uppdateras"
 
-#: ../output.py:1526
+#: ../output.py:1587
 msgid "obsoleted"
-msgstr "fasas ut"
+msgstr "utfasas"
 
-#: ../output.py:1527
+#: ../output.py:1588
 msgid "erased"
 msgstr "raderas"
 
-#: ../output.py:1531
+#: ../output.py:1592
 #, python-format
 msgid "---> Package %s.%s %s:%s-%s set to be %s"
 msgstr "---> Paket %s.%s %s:%s-%s satt till att %s"
 
-#: ../output.py:1538
+#: ../output.py:1599
 msgid "--> Running transaction check"
 msgstr "--> Kör transaktionskontroll"
 
-#: ../output.py:1543
+#: ../output.py:1604
 msgid "--> Restarting Dependency Resolution with new changes."
 msgstr "--> Startar om beroendeupplösning med nya ändringar."
 
-#: ../output.py:1548
+#: ../output.py:1609
 msgid "--> Finished Dependency Resolution"
 msgstr "--> Avslutade beroendeupplösning"
 
-#: ../output.py:1553 ../output.py:1558
+#: ../output.py:1614 ../output.py:1619
 #, python-format
 msgid "--> Processing Dependency: %s for package: %s"
 msgstr "--> Bearbetar beroende: %s för paket: %s"
 
-#: ../output.py:1562
+#: ../output.py:1623
 #, python-format
 msgid "--> Unresolved Dependency: %s"
 msgstr "--> Ej upplöst beroende: %s"
 
-#: ../output.py:1568 ../output.py:1573
+#: ../output.py:1634
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Package: %s"
+msgstr "paket: %s"
+
+#: ../output.py:1636
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"\n"
+"  Requires: %s"
+msgstr "%s behöver: %s"
+
+#: ../output.py:1649 ../output.py:1660
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"\n"
+"  %s: %s (%s)"
+msgstr "  %s från %s"
+
+#: ../output.py:1657
+#, fuzzy
+msgid "Available"
+msgstr "Tillgängliga:"
+
+#: ../output.py:1665 ../output.py:1670
 #, python-format
 msgid "--> Processing Conflict: %s conflicts %s"
 msgstr "--> Bearbetar konflikt: %s står i konflikt med %s"
 
-#: ../output.py:1577
+#: ../output.py:1674
 msgid "--> Populating transaction set with selected packages. Please wait."
 msgstr "--> Fyller transaktionsmängden med valda paket. Var god dröj."
 
-#: ../output.py:1581
+#: ../output.py:1678
 #, python-format
 msgid "---> Downloading header for %s to pack into transaction set."
 msgstr "---> Hämtar huvud för %s för att paketera i transaktionsmängden."
 
-#: ../utils.py:137 ../yummain.py:42
+#: ../utils.py:93
+msgid "Running"
+msgstr "Kör"
+
+#: ../utils.py:94
+msgid "Sleeping"
+msgstr "Sover"
+
+#: ../utils.py:95
+#, fuzzy
+msgid "Uninterruptible"
+msgstr "Oavbrytbar"
+
+#: ../utils.py:96
+msgid "Zombie"
+msgstr "Zombie"
+
+#: ../utils.py:97
+msgid "Traced/Stopped"
+msgstr "Spårad/Stoppad"
+
+#: ../utils.py:98 ../yumcommands.py:917
+msgid "Unknown"
+msgstr "Okänd"
+
+#: ../utils.py:109
+msgid " The other application is: PackageKit"
+msgstr " Det andra programmet är: PackageKit"
+
+#: ../utils.py:111
+#, python-format
+msgid " The other application is: %s"
+msgstr " Det andra programmet är: %s"
+
+#: ../utils.py:114
+#, python-format
+msgid "  Memory : %5s RSS (%5sB VSZ)"
+msgstr "  Minne  : %5s RSS (%5s B VSZ)"
+
+#: ../utils.py:119
+#, python-format
+msgid "  Started: %s - %s ago"
+msgstr "  Startade: %s - för %s sedan"
+
+#: ../utils.py:121
+#, python-format
+msgid "  State : %s, pid: %d"
+msgstr "  Status : %s, pid: %d"
+
+#: ../utils.py:199
+#, fuzzy, python-format
+msgid "PluginExit Error: %s"
+msgstr "Konfigurationsfel: %s"
+
+#: ../utils.py:202
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Yum Error: %s"
+msgstr "Fel: %s"
+
+#: ../utils.py:235 ../yummain.py:42
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1091,7 +1255,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Slutar efter att användaren avbröt"
 
-#: ../utils.py:143 ../yummain.py:48
+#: ../utils.py:241 ../yummain.py:48
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1101,7 +1265,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Slutar med brutet rör (pipe)"
 
-#: ../utils.py:145 ../yummain.py:50
+#: ../utils.py:243 ../yummain.py:50
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1112,15 +1276,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../utils.py:184 ../yummain.py:273
+#: ../utils.py:282 ../yummain.py:211
 msgid "Complete!"
 msgstr "Klart!"
 
-#: ../yumcommands.py:42
+#: ../yumcommands.py:43
 msgid "You need to be root to perform this command."
 msgstr "Du måste vara root för att utföra detta kommando."
 
-#: ../yumcommands.py:49
+#: ../yumcommands.py:50
 msgid ""
 "\n"
 "You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing. \n"
@@ -1151,335 +1315,336 @@ msgstr ""
 "\n"
 "För mer information, kontakta leverantören av din distribution eller paket.\n"
 
-#: ../yumcommands.py:69
+#: ../yumcommands.py:70
 #, python-format
 msgid "Error: Need to pass a list of pkgs to %s"
 msgstr "Fel: Behöver skicka en lista paket till %s"
 
-#: ../yumcommands.py:75
+#: ../yumcommands.py:76
 msgid "Error: Need an item to match"
 msgstr "Fel: Behöver något att matcha emot"
 
-#: ../yumcommands.py:81
+#: ../yumcommands.py:82
 msgid "Error: Need a group or list of groups"
 msgstr "Fel: Behöver en grupp eller lista av grupper"
 
-#: ../yumcommands.py:90
+#: ../yumcommands.py:91
 #, python-format
 msgid "Error: clean requires an option: %s"
 msgstr "Fel: clean behöver ett argument: %s"
 
-#: ../yumcommands.py:95
+#: ../yumcommands.py:96
 #, python-format
 msgid "Error: invalid clean argument: %r"
 msgstr "Fel: felaktigt argument till clean: %r"
 
-#: ../yumcommands.py:108
+#: ../yumcommands.py:109
 msgid "No argument to shell"
 msgstr "Inget argument till skalet"
 
-#: ../yumcommands.py:110
+#: ../yumcommands.py:111
 #, python-format
 msgid "Filename passed to shell: %s"
 msgstr "Filnamn skickat till skalet: %s"
 
-#: ../yumcommands.py:114
+#: ../yumcommands.py:115
 #, python-format
 msgid "File %s given as argument to shell does not exist."
 msgstr "Filen %s som gavs som ett argument till skalet finns inte."
 
-#: ../yumcommands.py:120
+#: ../yumcommands.py:121
 msgid "Error: more than one file given as argument to shell."
 msgstr "Fel: mer än en fil angiven som argument till skalet."
 
-#: ../yumcommands.py:169
+#: ../yumcommands.py:170
 msgid "PACKAGE..."
 msgstr "PAKET..."
 
-#: ../yumcommands.py:172
+#: ../yumcommands.py:173
 msgid "Install a package or packages on your system"
 msgstr "Installera ett eller flera paket på ditt system"
 
-#: ../yumcommands.py:180
+#: ../yumcommands.py:181
 msgid "Setting up Install Process"
 msgstr "Förbereder installationsprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:191
+#: ../yumcommands.py:192
 msgid "[PACKAGE...]"
 msgstr "[PAKET...]"
 
-#: ../yumcommands.py:194
+#: ../yumcommands.py:195
 msgid "Update a package or packages on your system"
 msgstr "Uppdatera ett eller flera paket på ditt system"
 
-#: ../yumcommands.py:201
+#: ../yumcommands.py:202
 msgid "Setting up Update Process"
 msgstr "Förbereder uppdateringsprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:246
+#: ../yumcommands.py:244
 msgid "Display details about a package or group of packages"
 msgstr "Visa detaljer om ett paket eller en grupp paket"
 
-#: ../yumcommands.py:295
+#: ../yumcommands.py:293
 msgid "Installed Packages"
 msgstr "Installerade paket"
 
-#: ../yumcommands.py:303
+#: ../yumcommands.py:301
 msgid "Available Packages"
 msgstr "Tillgängliga paket"
 
-#: ../yumcommands.py:307
+#: ../yumcommands.py:305
 msgid "Extra Packages"
 msgstr "Extra paket"
 
-#: ../yumcommands.py:311
+#: ../yumcommands.py:309
 msgid "Updated Packages"
 msgstr "Uppdaterade paket"
 
 #. This only happens in verbose mode
-#: ../yumcommands.py:319 ../yumcommands.py:326 ../yumcommands.py:603
+#: ../yumcommands.py:317 ../yumcommands.py:324 ../yumcommands.py:601
 msgid "Obsoleting Packages"
 msgstr "Fasar ut paket"
 
-#: ../yumcommands.py:328
+#: ../yumcommands.py:326
 msgid "Recently Added Packages"
 msgstr "Nyligen tillagda paket"
 
-#: ../yumcommands.py:335
+#: ../yumcommands.py:333
 msgid "No matching Packages to list"
 msgstr "Inga matchande paket att lista"
 
-#: ../yumcommands.py:349
+#: ../yumcommands.py:347
 msgid "List a package or groups of packages"
 msgstr "Lista ett paket eller en grupp paket"
 
-#: ../yumcommands.py:361
+#: ../yumcommands.py:359
 msgid "Remove a package or packages from your system"
 msgstr "Ta bort ett eller flera paket från ditt system"
 
-#: ../yumcommands.py:368
+#: ../yumcommands.py:366
 msgid "Setting up Remove Process"
 msgstr "Förbereder processen att ta bort"
 
-#: ../yumcommands.py:382
+#: ../yumcommands.py:380
 msgid "Setting up Group Process"
 msgstr "Förbereder grupprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:388
+#: ../yumcommands.py:386
 msgid "No Groups on which to run command"
 msgstr "Inga grupper att köra kommandot på"
 
-#: ../yumcommands.py:401
+#: ../yumcommands.py:399
 msgid "List available package groups"
 msgstr "Lista tillgängliga paketgrupper"
 
-#: ../yumcommands.py:418
+#: ../yumcommands.py:416
 msgid "Install the packages in a group on your system"
 msgstr "Installera paketen i en grupp på ditt system"
 
-#: ../yumcommands.py:440
+#: ../yumcommands.py:438
 msgid "Remove the packages in a group from your system"
 msgstr "Ta bort paketen in en grupp från ditt system"
 
-#: ../yumcommands.py:467
+#: ../yumcommands.py:465
 msgid "Display details about a package group"
 msgstr "Visa detaljer om en paketgrupp"
 
-#: ../yumcommands.py:491
+#: ../yumcommands.py:489
 msgid "Generate the metadata cache"
 msgstr "Generera metadata-cache:n"
 
-#: ../yumcommands.py:497
+#: ../yumcommands.py:495
 msgid "Making cache files for all metadata files."
 msgstr "Skapar cache-filer för alla metadatafiler."
 
-#: ../yumcommands.py:498
+#: ../yumcommands.py:496
 msgid "This may take a while depending on the speed of this computer"
 msgstr "Detta kan ta ett tag beroende på datorns fart"
 
-#: ../yumcommands.py:519
+#: ../yumcommands.py:517
 msgid "Metadata Cache Created"
 msgstr "Metadata-cache skapad"
 
-#: ../yumcommands.py:533
+#: ../yumcommands.py:531
 msgid "Remove cached data"
 msgstr "Ta bort cache:ade data"
 
-#: ../yumcommands.py:553
+#: ../yumcommands.py:551
 msgid "Find what package provides the given value"
 msgstr "Ta reda på vilka paket som tillhandahåller det angivna värdet"
 
-#: ../yumcommands.py:573
+#: ../yumcommands.py:571
 msgid "Check for available package updates"
 msgstr "Leta efter tillgängliga paketuppdateringar"
 
-#: ../yumcommands.py:623
+#: ../yumcommands.py:621
 msgid "Search package details for the given string"
 msgstr "Sök i paketdetaljer efter den angivna strängen"
 
-#: ../yumcommands.py:629
+#: ../yumcommands.py:627
 msgid "Searching Packages: "
 msgstr "Söker paket: "
 
-#: ../yumcommands.py:646
+#: ../yumcommands.py:644
 msgid "Update packages taking obsoletes into account"
 msgstr "Uppdatera paket med hänsyn tagen till utfasningar"
 
-#: ../yumcommands.py:654
+#: ../yumcommands.py:652
 msgid "Setting up Upgrade Process"
 msgstr "Förbereder uppgraderingsprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:668
+#: ../yumcommands.py:666
 msgid "Install a local RPM"
 msgstr "Installera en lokal RPM"
 
-#: ../yumcommands.py:676
+#: ../yumcommands.py:674
 msgid "Setting up Local Package Process"
 msgstr "Förbereder den lokala paketprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:695
+#: ../yumcommands.py:693
 msgid "Determine which package provides the given dependency"
 msgstr "Avgör vilket paket som tillhandahåller ett angivet beroende"
 
-#: ../yumcommands.py:698
+#: ../yumcommands.py:696
 msgid "Searching Packages for Dependency:"
 msgstr "Söker i paketen efter beroende:"
 
-#: ../yumcommands.py:712
+#: ../yumcommands.py:710
 msgid "Run an interactive yum shell"
 msgstr "Kör ett interactivt yum-skal"
 
-#: ../yumcommands.py:718
+#: ../yumcommands.py:716
 msgid "Setting up Yum Shell"
 msgstr "Förbereder ett yum-skal"
 
-#: ../yumcommands.py:736
+#: ../yumcommands.py:734
 msgid "List a package's dependencies"
 msgstr "Lista ett pakets beroenden"
 
-#: ../yumcommands.py:742
+#: ../yumcommands.py:740
 msgid "Finding dependencies: "
 msgstr "Letar efter beroenden: "
 
-#: ../yumcommands.py:758
+#: ../yumcommands.py:756
 msgid "Display the configured software repositories"
 msgstr "Visa konfigurerade programvaruförråd"
 
-#: ../yumcommands.py:810 ../yumcommands.py:811
+#: ../yumcommands.py:822 ../yumcommands.py:823
 msgid "enabled"
 msgstr "aktivt"
 
-#: ../yumcommands.py:819 ../yumcommands.py:820
+#: ../yumcommands.py:849 ../yumcommands.py:850
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktivt"
 
-#: ../yumcommands.py:834
+#: ../yumcommands.py:866
 msgid "Repo-id   : "
 msgstr "Förråds-id   : "
 
-#: ../yumcommands.py:835
+#: ../yumcommands.py:867
 msgid "Repo-name  : "
 msgstr "Förrådsnamn   : "
 
-#: ../yumcommands.py:836
+#: ../yumcommands.py:870
 msgid "Repo-status : "
 msgstr "Förrådsstatus  : "
 
-#: ../yumcommands.py:838
+#: ../yumcommands.py:873
 msgid "Repo-revision: "
 msgstr "Förrådsversion : "
 
-#: ../yumcommands.py:842
+#: ../yumcommands.py:877
 msgid "Repo-tags  : "
 msgstr "Förrådstaggar  : "
 
-#: ../yumcommands.py:848
+#: ../yumcommands.py:883
 msgid "Repo-distro-tags: "
 msgstr "Förråds-distro-taggar: "
 
-#: ../yumcommands.py:853
+#: ../yumcommands.py:888
 msgid "Repo-updated : "
 msgstr "Förråd uppdaterat: "
 
-#: ../yumcommands.py:855
+#: ../yumcommands.py:890
 msgid "Repo-pkgs  : "
 msgstr "Förrådspaket  : "
 
-#: ../yumcommands.py:856
+#: ../yumcommands.py:891
 msgid "Repo-size  : "
 msgstr "Förrådstorlek  : "
 
-#: ../yumcommands.py:863
+#: ../yumcommands.py:898
 msgid "Repo-baseurl : "
 msgstr "Förrådsbasurl  : "
 
-#: ../yumcommands.py:871
+#: ../yumcommands.py:906
 msgid "Repo-metalink: "
 msgstr "Förrådsmetalänk : "
 
-#: ../yumcommands.py:875
+#: ../yumcommands.py:910
 msgid " Updated  : "
 msgstr " Uppdaterat  :"
 
-#: ../yumcommands.py:878
+#: ../yumcommands.py:913
 msgid "Repo-mirrors : "
 msgstr "Förrådspeglar  : "
 
-#: ../yumcommands.py:882 ../yummain.py:133
-msgid "Unknown"
-msgstr "Okänd"
-
-#: ../yumcommands.py:888
+#: ../yumcommands.py:923
 #, python-format
 msgid "Never (last: %s)"
 msgstr "Aldrig (senast: %s)"
 
-#: ../yumcommands.py:890
+#: ../yumcommands.py:925
 #, python-format
 msgid "Instant (last: %s)"
 msgstr "Omedelbart (senast: %s)"
 
-#: ../yumcommands.py:893
+#: ../yumcommands.py:928
 #, python-format
 msgid "%s second(s) (last: %s)"
 msgstr "%s sekunder (senast: %s)"
 
-#: ../yumcommands.py:895
+#: ../yumcommands.py:930
 msgid "Repo-expire : "
 msgstr "Förråd går ut  : "
 
-#: ../yumcommands.py:898
+#: ../yumcommands.py:933
 msgid "Repo-exclude : "
 msgstr "Förråd utesluter : "
 
-#: ../yumcommands.py:902
+#: ../yumcommands.py:937
 msgid "Repo-include : "
 msgstr "Förråd inkluderar: "
 
+#: ../yumcommands.py:941
+#, fuzzy
+msgid "Repo-excluded: "
+msgstr "Förråd utesluter : "
+
 #. Work out the first (id) and last (enabled/disalbed/count),
 #. then chop the middle (name)...
-#: ../yumcommands.py:912 ../yumcommands.py:938
+#: ../yumcommands.py:951 ../yumcommands.py:980
 msgid "repo id"
 msgstr "förråds-id"
 
-#: ../yumcommands.py:926 ../yumcommands.py:927 ../yumcommands.py:941
+#: ../yumcommands.py:968 ../yumcommands.py:969 ../yumcommands.py:987
 msgid "status"
 msgstr "status"
 
-#: ../yumcommands.py:939
+#: ../yumcommands.py:981
 msgid "repo name"
 msgstr "förrådsnamn"
 
-#: ../yumcommands.py:965
+#: ../yumcommands.py:1018
 msgid "Display a helpful usage message"
 msgstr "Visa ett hjälpsamt meddelande om användning"
 
-#: ../yumcommands.py:999
+#: ../yumcommands.py:1052
 #, python-format
 msgid "No help available for %s"
 msgstr "Ingen hjälp tillgänglig för %s"
 
-#: ../yumcommands.py:1004
+#: ../yumcommands.py:1057
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1489,7 +1654,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "alias: "
 
-#: ../yumcommands.py:1006
+#: ../yumcommands.py:1059
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1499,148 +1664,102 @@ msgstr ""
 "\n"
 "alias: "
 
-#: ../yumcommands.py:1034
+#: ../yumcommands.py:1087
 msgid "Setting up Reinstall Process"
 msgstr "Förbereder ominstallationsprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:1042
+#: ../yumcommands.py:1095
 msgid "reinstall a package"
 msgstr "ominstallera ett paket"
 
-#: ../yumcommands.py:1060
+#: ../yumcommands.py:1113
 msgid "Setting up Downgrade Process"
 msgstr "Förbereder nedgraderingsprocessen"
 
-#: ../yumcommands.py:1067
+#: ../yumcommands.py:1120
 msgid "downgrade a package"
 msgstr "nedgradera ett paket"
 
-#: ../yumcommands.py:1081
+#: ../yumcommands.py:1134
 msgid "Display a version for the machine and/or available repos."
 msgstr "Visa en version för maskinen och/eller tillgängliga förråd."
 
-#: ../yumcommands.py:1111
+#: ../yumcommands.py:1173
 msgid " Yum version groups:"
 msgstr ""
 
-#: ../yumcommands.py:1121
+#: ../yumcommands.py:1183
 #, fuzzy
 msgid " Group  :"
 msgstr " Grupp-id: %s"
 
-#: ../yumcommands.py:1122
+#: ../yumcommands.py:1184
 #, fuzzy
 msgid " Packages:"
 msgstr "Paket"
 
-#: ../yumcommands.py:1152
+#: ../yumcommands.py:1213
 msgid "Installed:"
 msgstr "Installerade:"
 
-#: ../yumcommands.py:1157
+#: ../yumcommands.py:1218
 #, fuzzy
 msgid "Group-Installed:"
 msgstr "Installerade:"
 
-#: ../yumcommands.py:1166
+#: ../yumcommands.py:1227
 msgid "Available:"
 msgstr "Tillgängliga:"
 
-#: ../yumcommands.py:1172
+#: ../yumcommands.py:1233
 #, fuzzy
 msgid "Group-Available:"
 msgstr "Tillgängliga:"
 
-#: ../yumcommands.py:1211
+#: ../yumcommands.py:1272
 msgid "Display, or use, the transaction history"
 msgstr ""
 
-#: ../yumcommands.py:1239
+#: ../yumcommands.py:1300
 #, python-format
 msgid "Invalid history sub-command, use: %s."
 msgstr ""
 
-#: ../yummain.py:128
-msgid "Running"
-msgstr "Kör"
-
-#: ../yummain.py:129
-msgid "Sleeping"
-msgstr "Sover"
-
-#: ../yummain.py:130
-msgid "Uninteruptable"
-msgstr "Oavbrytbar"
-
-#: ../yummain.py:131
-msgid "Zombie"
-msgstr "Zombie"
-
-#: ../yummain.py:132
-msgid "Traced/Stopped"
-msgstr "Spårad/Stoppad"
-
-#: ../yummain.py:137
-msgid " The other application is: PackageKit"
-msgstr " Det andra programmet är: PackageKit"
-
-#: ../yummain.py:139
-#, python-format
-msgid " The other application is: %s"
-msgstr " Det andra programmet är: %s"
-
-#: ../yummain.py:142
-#, python-format
-msgid "  Memory : %5s RSS (%5sB VSZ)"
-msgstr "  Minne  : %5s RSS (%5s B VSZ)"
-
-#: ../yummain.py:146
-#, python-format
-msgid "  Started: %s - %s ago"
-msgstr "  Startade: %s - för %s sedan"
-
-#: ../yummain.py:148
-#, python-format
-msgid "  State : %s, pid: %d"
-msgstr "  Status : %s, pid: %d"
+#: ../yumcommands.py:1345
+msgid "Check for problems in the rpmdb"
+msgstr ""
 
-#: ../yummain.py:173
+#: ../yummain.py:102
 msgid ""
 "Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit..."
 msgstr ""
 "Ett annat program håller för närvarande yum-låset, väntar på att den skall "
 "avsluta ..."
 
-#: ../yummain.py:201 ../yummain.py:240
+#: ../yummain.py:130 ../yummain.py:169
 #, python-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "Fel: %s"
 
-#: ../yummain.py:211 ../yummain.py:253
+#: ../yummain.py:140 ../yummain.py:182
 #, python-format
 msgid "Unknown Error(s): Exit Code: %d:"
 msgstr "Okänt fel: Felkod: %d:"
 
 #. Depsolve stage
-#: ../yummain.py:218
+#: ../yummain.py:147
 msgid "Resolving Dependencies"
 msgstr "Löser upp beroenden"
 
-#: ../yummain.py:242
+#: ../yummain.py:173
 msgid " You could try using --skip-broken to work around the problem"
 msgstr " Du kan försöka använda --skip-broken för att gå runt problemet"
 
-#: ../yummain.py:243
-msgid ""
-" You could try running: package-cleanup --problems\n"
-"            package-cleanup --dupes\n"
-"            rpm -Va --nofiles --nodigest"
+#: ../yummain.py:175 ../yummain.py:208
+msgid " You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest"
 msgstr ""
-" Du kan försöka köra: package-cleanup --problems\n"
-"           package-cleanup --dupes\n"
-"           rpm -Va --nofiles --nodigest"
 
-#: ../yummain.py:259
+#: ../yummain.py:188
 msgid ""
 "\n"
 "Dependencies Resolved"
@@ -1648,7 +1767,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Beroenden upplösta"
 
-#: ../yummain.py:326
+#: ../yummain.py:265
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1686,170 +1805,165 @@ msgstr "Potentiell match av %s från %s"
 msgid "Matched %s to require for %s"
 msgstr "Matchade %s mot behov från %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:224
+#: ../yum/depsolve.py:225
 #, python-format
 msgid "Member: %s"
 msgstr "Medlem: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:238 ../yum/depsolve.py:749
+#: ../yum/depsolve.py:239 ../yum/depsolve.py:754
 #, python-format
 msgid "%s converted to install"
 msgstr "%s konverterad till att installera"
 
-#: ../yum/depsolve.py:245
+#: ../yum/depsolve.py:246
 #, python-format
 msgid "Adding Package %s in mode %s"
 msgstr "Lägger till paket %s i läge %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:255
+#: ../yum/depsolve.py:256
 #, python-format
 msgid "Removing Package %s"
 msgstr "Tar bort paket %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:277
+#: ../yum/depsolve.py:278
 #, python-format
 msgid "%s requires: %s"
 msgstr "%s behöver: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:335
+#: ../yum/depsolve.py:319
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%s requires %s"
+msgstr "%s behöver: %s"
+
+#: ../yum/depsolve.py:346
 msgid "Needed Require has already been looked up, cheating"
 msgstr "Nödvändigt behov har redan slagits upp, fuskar"
 
-#: ../yum/depsolve.py:345
+#: ../yum/depsolve.py:356
 #, python-format
 msgid "Needed Require is not a package name. Looking up: %s"
 msgstr "Nödvändigt behov är inte ett paketnamn. Slår upp: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:352
+#: ../yum/depsolve.py:363
 #, python-format
 msgid "Potential Provider: %s"
 msgstr "Potentiell tillhandahållare: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:375
+#: ../yum/depsolve.py:386
 #, python-format
 msgid "Mode is %s for provider of %s: %s"
 msgstr "Läget är %s för tillhandahållare av %s: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:379
+#: ../yum/depsolve.py:390
 #, python-format
 msgid "Mode for pkg providing %s: %s"
 msgstr "Läge för paket som tillhandahåller %s: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:383
+#: ../yum/depsolve.py:394
 #, python-format
 msgid "TSINFO: %s package requiring %s marked as erase"
 msgstr "TSINFO: paket %s behöver %s noteras att raderas"
 
-#: ../yum/depsolve.py:396
+#: ../yum/depsolve.py:407
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Obsoleting %s with %s to resolve dep."
 msgstr "TSINFO: Fasar ut %s med %s för att lösa upp beroenden."
 
-#: ../yum/depsolve.py:399
+#: ../yum/depsolve.py:410
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Updating %s to resolve dep."
 msgstr "TSINFO: Uppdaterar %s för att lösa upp beroenden"
 
-#: ../yum/depsolve.py:407
+#: ../yum/depsolve.py:418
 #, python-format
 msgid "Cannot find an update path for dep for: %s"
 msgstr "Hittar ingen uppdateringsväg för beroende för: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:417
-#, python-format
-msgid "Unresolvable requirement %s for %s"
-msgstr "Ej upplösbart behov %s för %s"
-
-#: ../yum/depsolve.py:440
+#: ../yum/depsolve.py:449
 #, python-format
 msgid "Quick matched %s to require for %s"
 msgstr "Snabb matcning av %s mot behov för %s"
 
 #. is it already installed?
-#: ../yum/depsolve.py:482
+#: ../yum/depsolve.py:491
 #, python-format
 msgid "%s is in providing packages but it is already installed, removing."
 msgstr ""
 "%s finns bland tillhandahållande paket men det är redan installerat, tar "
 "bort."
 
-#: ../yum/depsolve.py:498
+#: ../yum/depsolve.py:507
 #, python-format
 msgid "Potential resolving package %s has newer instance in ts."
 msgstr "Potentiellt upplösande paket %s har nyare instans i ts."
 
-#: ../yum/depsolve.py:509
+#: ../yum/depsolve.py:518
 #, python-format
 msgid "Potential resolving package %s has newer instance installed."
 msgstr "Potentiellt upplösande paket %s har nyare instans installerad."
 
-#: ../yum/depsolve.py:517 ../yum/depsolve.py:563
-#, python-format
-msgid "Missing Dependency: %s is needed by package %s"
-msgstr "Saknat beroende: %s behövs av paketet %s"
-
-#: ../yum/depsolve.py:530
+#: ../yum/depsolve.py:536
 #, python-format
 msgid "%s already in ts, skipping this one"
 msgstr "%s är redan i ts, hoppar över denna"
 
-#: ../yum/depsolve.py:573
+#: ../yum/depsolve.py:578
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Marking %s as update for %s"
 msgstr "TSINFO: Noterar %s som en uppdatering av %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:581
+#: ../yum/depsolve.py:586
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Marking %s as install for %s"
 msgstr "TSINFO: Noterar %s som en installation av %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:685 ../yum/depsolve.py:767
+#: ../yum/depsolve.py:690 ../yum/depsolve.py:781
 msgid "Success - empty transaction"
 msgstr "Klart - tom transaktion"
 
-#: ../yum/depsolve.py:724 ../yum/depsolve.py:739
+#: ../yum/depsolve.py:729 ../yum/depsolve.py:744
 msgid "Restarting Loop"
 msgstr "Startar om slingan"
 
-#: ../yum/depsolve.py:755
+#: ../yum/depsolve.py:760
 msgid "Dependency Process ending"
 msgstr "Beroendeprocessen avslutas"
 
-#: ../yum/depsolve.py:761
+#: ../yum/depsolve.py:774
 #, python-format
 msgid "%s from %s has depsolving problems"
 msgstr "%s från %s har problem att lösa beroenden"
 
-#: ../yum/depsolve.py:768
+#: ../yum/depsolve.py:782
 msgid "Success - deps resolved"
 msgstr "Klart - beroenden upplösta"
 
-#: ../yum/depsolve.py:782
+#: ../yum/depsolve.py:796
 #, python-format
 msgid "Checking deps for %s"
 msgstr "Kontrollerar beroenden för %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:865
+#: ../yum/depsolve.py:874
 #, python-format
 msgid "looking for %s as a requirement of %s"
 msgstr "letar efter %s som ett behov för %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1007
+#: ../yum/depsolve.py:1090
 #, python-format
 msgid "Running compare_providers() for %s"
 msgstr "Kör compare_providers() för %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1041 ../yum/depsolve.py:1047
+#: ../yum/depsolve.py:1117 ../yum/depsolve.py:1123
 #, python-format
 msgid "better arch in po %s"
 msgstr "bättre arkitektur i po %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1142
+#: ../yum/depsolve.py:1218
 #, python-format
 msgid "%s obsoletes %s"
 msgstr "%s fasar ut %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1154
+#: ../yum/depsolve.py:1230
 #, python-format
 msgid ""
 "archdist compared %s to %s on %s\n"
@@ -1858,103 +1972,123 @@ msgstr ""
 "arkitekturavstånd jämför %s med %s på %s\n"
 " Vinnare: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1161
+#: ../yum/depsolve.py:1237
 #, python-format
 msgid "common sourcerpm %s and %s"
 msgstr "samma käll-rpm %s och %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1167
+#: ../yum/depsolve.py:1241
+#, fuzzy, python-format
+msgid "base package %s is installed for %s"
+msgstr "TSINFO: Noterar %s som en installation av %s"
+
+#: ../yum/depsolve.py:1247
 #, python-format
 msgid "common prefix of %s between %s and %s"
 msgstr "gemensamt prefix för %s mellan %s och %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1175
+#: ../yum/depsolve.py:1256
 #, python-format
 msgid "Best Order: %s"
 msgstr "Bästa ordning: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:187
+#: ../yum/__init__.py:192
 msgid "doConfigSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doConfigSetup() kommer att försvinna i en framtida version av Yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:412
+#: ../yum/__init__.py:424
 #, python-format
 msgid "Repository %r is missing name in configuration, using id"
 msgstr "Förrådet %r saknar namn i konfigurationen, använder id"
 
-#: ../yum/__init__.py:450
+#: ../yum/__init__.py:462
 msgid "plugins already initialised"
 msgstr "insticksmoduler redan initierade"
 
-#: ../yum/__init__.py:457
+#: ../yum/__init__.py:469
 msgid "doRpmDBSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doRpmDBSetup() kommer att försvinna i en framtida version av Yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:468
+#: ../yum/__init__.py:480
 msgid "Reading Local RPMDB"
 msgstr "Läser lokal RPMDB"
 
-#: ../yum/__init__.py:489
+#: ../yum/__init__.py:504
 msgid "doRepoSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doRepoSetup() kommer att försvinna i en framtida version av Yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:509
+#: ../yum/__init__.py:524
 msgid "doSackSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doSackSetup() kommer att försvinna i en framtida version av Yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:539
+#: ../yum/__init__.py:554
 msgid "Setting up Package Sacks"
 msgstr "Förbereder paketsäckar"
 
-#: ../yum/__init__.py:584
+#: ../yum/__init__.py:599
 #, python-format
 msgid "repo object for repo %s lacks a _resetSack method\n"
 msgstr "förrådsobjekt för förrådet %s saknar en _resetSack-metod\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:585
+#: ../yum/__init__.py:600
 msgid "therefore this repo cannot be reset.\n"
 msgstr "därför kan inte detta förråd återställas.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:590
+#: ../yum/__init__.py:605
 msgid "doUpdateSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doUpdateSetup() kommer att försvinna i en framtida version av Yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:602
+#: ../yum/__init__.py:617
 msgid "Building updates object"
 msgstr "Bygger uppdateringsobjekt"
 
-#: ../yum/__init__.py:637
+#: ../yum/__init__.py:652
 msgid "doGroupSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doGroupSetup() kommer att försvinna i en framtida version av Yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:662
+#: ../yum/__init__.py:677
 msgid "Getting group metadata"
 msgstr "Hämtar gruppmetadata"
 
-#: ../yum/__init__.py:688
+#: ../yum/__init__.py:703
 #, python-format
 msgid "Adding group file from repository: %s"
 msgstr "Lägger till gruppfil från förrådet: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:697
+#: ../yum/__init__.py:712
 #, python-format
 msgid "Failed to add groups file for repository: %s - %s"
 msgstr "Kunde inte lägga till gruppfil för förrådet: %s - %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:703
+#: ../yum/__init__.py:718
 msgid "No Groups Available in any repository"
 msgstr "Inga grupper tillgängliga i något förråd"
 
-#: ../yum/__init__.py:763
+#: ../yum/__init__.py:730
+#, fuzzy
+msgid "Getting pkgtags metadata"
+msgstr "Hämtar gruppmetadata"
+
+#: ../yum/__init__.py:740
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Adding tags from repository: %s"
+msgstr "Lägger till gruppfil från förrådet: %s"
+
+#: ../yum/__init__.py:749
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Failed to add Pkg Tags for repository: %s - %s"
+msgstr "Kunde inte lägga till gruppfil för förrådet: %s - %s"
+
+#: ../yum/__init__.py:827
 msgid "Importing additional filelist information"
 msgstr "Importerar ytterligare fillisteinformation"
 
-#: ../yum/__init__.py:777
+#: ../yum/__init__.py:841
 #, python-format
 msgid "The program %s%s%s is found in the yum-utils package."
 msgstr "Programmet %s%s%s finns i paketet yum-utils."
 
-#: ../yum/__init__.py:785
+#: ../yum/__init__.py:849
 msgid ""
 "There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-"
 "complete-transaction first to finish them."
@@ -1962,17 +2096,18 @@ msgstr ""
 "Det finns oavslutade transaktioner kvar. Du kan överväga att köra "
 "yumcomplete-transaction först för att avsluta dem."
 
-#: ../yum/__init__.py:853
+#. Kind of hacky
+#: ../yum/__init__.py:922
 #, python-format
 msgid "Skip-broken round %i"
 msgstr "Hoppa-över-trasiga runda %i"
 
-#: ../yum/__init__.py:906
+#: ../yum/__init__.py:975
 #, python-format
 msgid "Skip-broken took %i rounds "
 msgstr "Hoppa-över-trasiga tog %i rundor "
 
-#: ../yum/__init__.py:907
+#: ../yum/__init__.py:976
 msgid ""
 "\n"
 "Packages skipped because of dependency problems:"
@@ -1980,78 +2115,94 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Paket hoppades över på grund av beroendeproblem:"
 
-#: ../yum/__init__.py:911
+#: ../yum/__init__.py:980
 #, python-format
 msgid "  %s from %s"
 msgstr "  %s från %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1083
+#: ../yum/__init__.py:1121
+msgid "Warning: RPMDB altered outside of yum."
+msgstr ""
+
+#: ../yum/__init__.py:1126
+#, fuzzy
+msgid "missing requires"
+msgstr "%s behöver: %s"
+
+#: ../yum/__init__.py:1127
+#, fuzzy
+msgid "installed conflict"
+msgstr "installeras"
+
+#: ../yum/__init__.py:1180
 msgid ""
 "Warning: scriptlet or other non-fatal errors occurred during transaction."
 msgstr ""
 "Varning: skript- eller annat icke ödesdigert fel inträffade under "
 "transaktionen."
 
-#: ../yum/__init__.py:1101
+#: ../yum/__init__.py:1198
 #, python-format
 msgid "Failed to remove transaction file %s"
 msgstr "Kunde inte ta bort transaktionsfilen %s"
 
 #. maybe a file log here, too
 #. but raising an exception is not going to do any good
-#: ../yum/__init__.py:1130
+#: ../yum/__init__.py:1227
 #, python-format
 msgid "%s was supposed to be installed but is not!"
 msgstr "%s skulle installerats men gjordes det inte!"
 
 #. maybe a file log here, too
 #. but raising an exception is not going to do any good
-#: ../yum/__init__.py:1169
+#: ../yum/__init__.py:1266
 #, python-format
 msgid "%s was supposed to be removed but is not!"
 msgstr "%s skulle tagits bort men det gjordes inte!"
 
 #. Whoa. What the heck happened?
-#: ../yum/__init__.py:1289
+#: ../yum/__init__.py:1386
 #, python-format
 msgid "Unable to check if PID %s is active"
 msgstr "Kan inte kontrollera om PID %s är aktiv"
 
 #. Another copy seems to be running.
-#: ../yum/__init__.py:1293
+#: ../yum/__init__.py:1390
 #, python-format
 msgid "Existing lock %s: another copy is running as pid %s."
 msgstr "Existerande lås %s: en annan kopia kör som pid %s."
 
 #. Whoa. What the heck happened?
-#: ../yum/__init__.py:1328
+#: ../yum/__init__.py:1425
 #, python-format
 msgid "Could not create lock at %s: %s "
 msgstr ""
 
-#: ../yum/__init__.py:1373
-msgid "Package does not match intended download"
+#: ../yum/__init__.py:1470
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Package does not match intended download. Suggestion: run yum clean metadata"
 msgstr "Paketet matchar inte avsedd det avsett att laddas ner"
 
-#: ../yum/__init__.py:1388
+#: ../yum/__init__.py:1486
 msgid "Could not perform checksum"
 msgstr "Kunde inte utföra kontrollsummering"
 
-#: ../yum/__init__.py:1391
+#: ../yum/__init__.py:1489
 msgid "Package does not match checksum"
 msgstr "Paketet stämmer inte med kontrollsumman"
 
-#: ../yum/__init__.py:1433
+#: ../yum/__init__.py:1531
 #, python-format
 msgid "package fails checksum but caching is enabled for %s"
 msgstr "paketet misslyckas med kontrollsumman men cachning är aktiverat för %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1436 ../yum/__init__.py:1465
+#: ../yum/__init__.py:1534 ../yum/__init__.py:1563
 #, python-format
 msgid "using local copy of %s"
 msgstr "använder lokal kopia av %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1477
+#: ../yum/__init__.py:1575
 #, python-format
 msgid ""
 "Insufficient space in download directory %s\n"
@@ -2062,11 +2213,11 @@ msgstr ""
 "  * fritt  %s\n"
 "  * behovet %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1526
+#: ../yum/__init__.py:1624
 msgid "Header is not complete."
 msgstr "Huvudet är inte komplett."
 
-#: ../yum/__init__.py:1563
+#: ../yum/__init__.py:1661
 #, python-format
 msgid ""
 "Header not in local cache and caching-only mode enabled. Cannot download %s"
@@ -2074,64 +2225,64 @@ msgstr ""
 "Huvudet finns inte i den lokala cachen och endast-cache-läget är aktiverat. "
 "Kan inte hämta %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1618
+#: ../yum/__init__.py:1716
 #, python-format
 msgid "Public key for %s is not installed"
 msgstr "Den publika nyckeln för %s är inte installerad"
 
-#: ../yum/__init__.py:1622
+#: ../yum/__init__.py:1720
 #, python-format
 msgid "Problem opening package %s"
 msgstr "Problem att öppna paketet %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1630
+#: ../yum/__init__.py:1728
 #, python-format
 msgid "Public key for %s is not trusted"
 msgstr "Den publika nyckeln för %s är inte betrodd"
 
-#: ../yum/__init__.py:1634
+#: ../yum/__init__.py:1732
 #, python-format
 msgid "Package %s is not signed"
 msgstr "Paket %s är inte signerat"
 
-#: ../yum/__init__.py:1672
+#: ../yum/__init__.py:1770
 #, python-format
 msgid "Cannot remove %s"
 msgstr "Det går inte att ta bort %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1676
+#: ../yum/__init__.py:1774
 #, python-format
 msgid "%s removed"
 msgstr "%s borttaget"
 
 # Första %s blir ett oöversatt engelskt ord.
 # Felrapporterat: http://yum.baseurl.org/ticket/41
-#: ../yum/__init__.py:1712
+#: ../yum/__init__.py:1820
 #, python-format
 msgid "Cannot remove %s file %s"
 msgstr "Det går inte att ta bort %s-filen %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1716
+#: ../yum/__init__.py:1824
 #, python-format
 msgid "%s file %s removed"
 msgstr "%s-filen %s borttagen"
 
-#: ../yum/__init__.py:1718
+#: ../yum/__init__.py:1826
 #, python-format
 msgid "%d %s files removed"
 msgstr "%d %s-filer borttagna"
 
-#: ../yum/__init__.py:1787
+#: ../yum/__init__.py:1895
 #, python-format
 msgid "More than one identical match in sack for %s"
 msgstr "Mer än en identisk matchning i säcken för %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1793
+#: ../yum/__init__.py:1901
 #, python-format
 msgid "Nothing matches %s.%s %s:%s-%s from update"
 msgstr "Ingenting matchar %s.%s %s:%s-%s från uppdateringarna"
 
-#: ../yum/__init__.py:2026
+#: ../yum/__init__.py:2180
 msgid ""
 "searchPackages() will go away in a future version of "
 "Yum.           Use searchGenerator() instead. \n"
@@ -2139,181 +2290,181 @@ msgstr ""
 "searchPackages() kommer att försvinna i en framtida version av "
 "Yum.           Använd searchGenerator() istället. \n"
 
-#: ../yum/__init__.py:2065
+#: ../yum/__init__.py:2219
 #, python-format
 msgid "Searching %d packages"
 msgstr "Söker i %d paket"
 
-#: ../yum/__init__.py:2069
+#: ../yum/__init__.py:2223
 #, python-format
 msgid "searching package %s"
 msgstr "söker i paketet %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2081
+#: ../yum/__init__.py:2235
 msgid "searching in file entries"
 msgstr "söker i filposter"
 
-#: ../yum/__init__.py:2088
+#: ../yum/__init__.py:2242
 msgid "searching in provides entries"
 msgstr "söker i tillhandahållandeposter"
 
-#: ../yum/__init__.py:2121
+#: ../yum/__init__.py:2275
 #, python-format
 msgid "Provides-match: %s"
 msgstr "Tillhandahållandematchning: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2170
+#: ../yum/__init__.py:2324
 msgid "No group data available for configured repositories"
 msgstr "Inga gruppdata är tillgängliga för de konfigurerade förråden"
 
-#: ../yum/__init__.py:2201 ../yum/__init__.py:2220 ../yum/__init__.py:2251
-#: ../yum/__init__.py:2257 ../yum/__init__.py:2336 ../yum/__init__.py:2340
-#: ../yum/__init__.py:2655
+#: ../yum/__init__.py:2355 ../yum/__init__.py:2374 ../yum/__init__.py:2405
+#: ../yum/__init__.py:2411 ../yum/__init__.py:2493 ../yum/__init__.py:2497
+#: ../yum/__init__.py:2814
 #, python-format
 msgid "No Group named %s exists"
 msgstr "Det finns ingen grupp med namnet %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2232 ../yum/__init__.py:2353
+#: ../yum/__init__.py:2386 ../yum/__init__.py:2513
 #, python-format
 msgid "package %s was not marked in group %s"
 msgstr "paket %s noterades inte i gruppen %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2279
+#: ../yum/__init__.py:2433
 #, python-format
 msgid "Adding package %s from group %s"
 msgstr "Lägger till paket %s från grupp %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2283
+#: ../yum/__init__.py:2437
 #, python-format
 msgid "No package named %s available to be installed"
 msgstr "Inget paket med namnet %s är tillgängligt för installation"
 
-#: ../yum/__init__.py:2380
+#: ../yum/__init__.py:2539
 #, python-format
 msgid "Package tuple %s could not be found in packagesack"
 msgstr "Pakettupel %s fanns inte i paketsäcken"
 
-#: ../yum/__init__.py:2399
+#: ../yum/__init__.py:2558
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Package tuple %s could not be found in rpmdb"
 msgstr "Pakettupel %s fanns inte i paketsäcken"
 
-#: ../yum/__init__.py:2455 ../yum/__init__.py:2505
+#: ../yum/__init__.py:2614 ../yum/__init__.py:2664
 msgid "Invalid version flag"
 msgstr "Ogiltig versionsflagga"
 
-#: ../yum/__init__.py:2475 ../yum/__init__.py:2480
+#: ../yum/__init__.py:2634 ../yum/__init__.py:2639
 #, python-format
 msgid "No Package found for %s"
 msgstr "Inga paket hittades för %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2696
+#: ../yum/__init__.py:2855
 msgid "Package Object was not a package object instance"
 msgstr "Paketobjektet var inte en paketobjektinstans"
 
-#: ../yum/__init__.py:2700
+#: ../yum/__init__.py:2859
 msgid "Nothing specified to install"
 msgstr "Inget angivet att installeras"
 
-#: ../yum/__init__.py:2716 ../yum/__init__.py:3489
+#: ../yum/__init__.py:2875 ../yum/__init__.py:3652
 #, python-format
 msgid "Checking for virtual provide or file-provide for %s"
 msgstr ""
 "Kontrollerar virtuella tillhandahållanden eller filtillhandahållanden för %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2722 ../yum/__init__.py:3037 ../yum/__init__.py:3205
-#: ../yum/__init__.py:3495
+#: ../yum/__init__.py:2881 ../yum/__init__.py:3197 ../yum/__init__.py:3365
+#: ../yum/__init__.py:3658
 #, python-format
 msgid "No Match for argument: %s"
 msgstr "Ingen matchning för argument: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2798
+#: ../yum/__init__.py:2957
 #, python-format
 msgid "Package %s installed and not available"
 msgstr "Paket %s installerat och inte tillgänligt"
 
-#: ../yum/__init__.py:2801
+#: ../yum/__init__.py:2960
 msgid "No package(s) available to install"
 msgstr "Inga paket tillgängliga att installera"
 
-#: ../yum/__init__.py:2813
+#: ../yum/__init__.py:2972
 #, python-format
 msgid "Package: %s - already in transaction set"
 msgstr "Paket: %s - redan i transaktionsmängden"
 
-#: ../yum/__init__.py:2839
+#: ../yum/__init__.py:2998
 #, python-format
 msgid "Package %s is obsoleted by %s which is already installed"
 msgstr "Paket %s fasas ut av %s, som redan är installerat"
 
-#: ../yum/__init__.py:2842
+#: ../yum/__init__.py:3001
 #, python-format
 msgid "Package %s is obsoleted by %s, trying to install %s instead"
 msgstr "Paket %s fasas ut av %s, försöker installera %s istället"
 
-#: ../yum/__init__.py:2850
+#: ../yum/__init__.py:3009
 #, python-format
 msgid "Package %s already installed and latest version"
-msgstr "Paket %s är redan installerast och senaste version"
+msgstr "Paket %s är redan installerat och senaste version"
 
-#: ../yum/__init__.py:2864
+#: ../yum/__init__.py:3023
 #, python-format
 msgid "Package matching %s already installed. Checking for update."
 msgstr "Paket som matchar %s är redan installerat. Letar efter uppdatering."
 
 #. update everything (the easy case)
-#: ../yum/__init__.py:2966
+#: ../yum/__init__.py:3126
 msgid "Updating Everything"
 msgstr "Uppdaterar allt"
 
-#: ../yum/__init__.py:2987 ../yum/__init__.py:3102 ../yum/__init__.py:3129
-#: ../yum/__init__.py:3155
+#: ../yum/__init__.py:3147 ../yum/__init__.py:3262 ../yum/__init__.py:3289
+#: ../yum/__init__.py:3315
 #, python-format
 msgid "Not Updating Package that is already obsoleted: %s.%s %s:%s-%s"
 msgstr "Uppdaterar inte paket som redan är utfasade: %s.%s %s:%s-%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3022 ../yum/__init__.py:3202
+#: ../yum/__init__.py:3182 ../yum/__init__.py:3362
 #, python-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3093
+#: ../yum/__init__.py:3253
 #, python-format
 msgid "Package is already obsoleted: %s.%s %s:%s-%s"
 msgstr "Paketet är redan utfasat: %s.%s %s:%s-%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3124
+#: ../yum/__init__.py:3284
 #, python-format
 msgid "Not Updating Package that is obsoleted: %s"
-msgstr "Uppdaterar inte paket som är utfasade: %s"
+msgstr "Uppdaterar inte paket som fasas ut: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3133 ../yum/__init__.py:3159
+#: ../yum/__init__.py:3293 ../yum/__init__.py:3319
 #, python-format
 msgid "Not Updating Package that is already updated: %s.%s %s:%s-%s"
 msgstr "Uppdaterar inte paket som redan är uppdaterat: %s.%s %s:%s-%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3218
+#: ../yum/__init__.py:3378
 msgid "No package matched to remove"
-msgstr "Inget paket matchar att tas bort"
+msgstr "Inget paket att tas bort matchar"
 
-#: ../yum/__init__.py:3251 ../yum/__init__.py:3349 ../yum/__init__.py:3432
+#: ../yum/__init__.py:3412
 #, python-format
-msgid "Cannot open file: %s. Skipping."
-msgstr "Det går inte att öppna filen: %s. Hoppar över."
+msgid "Cannot open: %s. Skipping."
+msgstr "Det går inte att öppna: %s. Hoppar över."
 
-#: ../yum/__init__.py:3254 ../yum/__init__.py:3352 ../yum/__init__.py:3435
+#: ../yum/__init__.py:3415 ../yum/__init__.py:3514 ../yum/__init__.py:3598
 #, python-format
 msgid "Examining %s: %s"
 msgstr "Undersöker %s: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3262 ../yum/__init__.py:3355 ../yum/__init__.py:3438
+#: ../yum/__init__.py:3423 ../yum/__init__.py:3517 ../yum/__init__.py:3601
 #, python-format
 msgid "Cannot add package %s to transaction. Not a compatible architecture: %s"
 msgstr ""
 "Kan inte lägga till paket %s till transaktionen. Inte en kompatibel "
 "arkitektur: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3270
+#: ../yum/__init__.py:3431
 #, python-format
 msgid ""
 "Package %s not installed, cannot update it. Run yum install to install it "
@@ -2322,98 +2473,108 @@ msgstr ""
 "Paket %s är inte installerat, kan inte uppdatera det. Kör yum install för "
 "att installera det istället."
 
-#: ../yum/__init__.py:3299 ../yum/__init__.py:3360 ../yum/__init__.py:3443
+#: ../yum/__init__.py:3460 ../yum/__init__.py:3522 ../yum/__init__.py:3606
 #, python-format
 msgid "Excluding %s"
 msgstr "Utesluter %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3304
+#: ../yum/__init__.py:3465
 #, python-format
 msgid "Marking %s to be installed"
 msgstr "Noterar %s för installation"
 
-#: ../yum/__init__.py:3310
+#: ../yum/__init__.py:3471
 #, python-format
 msgid "Marking %s as an update to %s"
 msgstr "Noterar %s som en uppdatering av %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3317
+#: ../yum/__init__.py:3478
 #, python-format
 msgid "%s: does not update installed package."
 msgstr "%s: uppdaterar inte ett installerat paket."
 
-#: ../yum/__init__.py:3379
+#: ../yum/__init__.py:3511 ../yum/__init__.py:3595
+#, python-format
+msgid "Cannot open file: %s. Skipping."
+msgstr "Det går inte att öppna filen: %s. Hoppar över."
+
+#: ../yum/__init__.py:3541
 msgid "Problem in reinstall: no package matched to remove"
 msgstr "Problem att ominstallera: inget paket matchades att tas bort"
 
-#: ../yum/__init__.py:3392 ../yum/__init__.py:3523
+#: ../yum/__init__.py:3554 ../yum/__init__.py:3686
 #, python-format
 msgid "Package %s is allowed multiple installs, skipping"
 msgstr "Paket %s tillåts multipla installationer, hoppar över"
 
-#: ../yum/__init__.py:3413
+#: ../yum/__init__.py:3575
 #, python-format
 msgid "Problem in reinstall: no package %s matched to install"
 msgstr "Problem att ominstallera: inget paket %s matchades att installera"
 
-#: ../yum/__init__.py:3515
+#: ../yum/__init__.py:3678
 msgid "No package(s) available to downgrade"
 msgstr "Inga paket tillgängliga att nedgradera"
 
-#: ../yum/__init__.py:3559
+#: ../yum/__init__.py:3731
 #, python-format
 msgid "No Match for available package: %s"
 msgstr "Ingen matchning för tillgängliga paket: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3565
+#: ../yum/__init__.py:3738
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Only Upgrade available on package: %s"
 msgstr "Endast uppdatering tillgängliga för paket: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3635 ../yum/__init__.py:3672
+#: ../yum/__init__.py:3808 ../yum/__init__.py:3845
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Failed to downgrade: %s"
 msgstr "Paket att nedgradera"
 
-#: ../yum/__init__.py:3704
+#: ../yum/__init__.py:3877
 #, python-format
 msgid "Retrieving GPG key from %s"
 msgstr "Hämtar GPG-nyckel från %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3724
+#: ../yum/__init__.py:3897
 msgid "GPG key retrieval failed: "
 msgstr "Hämtandet av GPG-nyckeln misslyckades: "
 
-#: ../yum/__init__.py:3735
+#: ../yum/__init__.py:3903
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid GPG Key from %s: %s"
+msgstr "Hämtar GPG-nyckel från %s"
+
+#: ../yum/__init__.py:3912
 #, python-format
 msgid "GPG key parsing failed: key does not have value %s"
 msgstr "GPG-nyckeltolkning misslyckades: nyckeln har inte värde %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3767
+#: ../yum/__init__.py:3944
 #, python-format
 msgid "GPG key at %s (0x%s) is already installed"
 msgstr "GPG-nyckel vid %s (0x%s) är redan installerad"
 
 #. Try installing/updating GPG key
-#: ../yum/__init__.py:3772 ../yum/__init__.py:3834
+#: ../yum/__init__.py:3949 ../yum/__init__.py:4011
 #, python-format
 msgid "Importing GPG key 0x%s \"%s\" from %s"
 msgstr "Importerar GPG-nyckel 0x%s \"%s\" från %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3789
+#: ../yum/__init__.py:3966
 msgid "Not installing key"
 msgstr "Installerar inte nyckeln"
 
-#: ../yum/__init__.py:3795
+#: ../yum/__init__.py:3972
 #, python-format
 msgid "Key import failed (code %d)"
 msgstr "Nyckelimport misslyckades (kod %d)"
 
-#: ../yum/__init__.py:3796 ../yum/__init__.py:3855
+#: ../yum/__init__.py:3973 ../yum/__init__.py:4032
 msgid "Key imported successfully"
 msgstr "Nyckelimport lyckades"
 
-#: ../yum/__init__.py:3801 ../yum/__init__.py:3860
+#: ../yum/__init__.py:3978 ../yum/__init__.py:4037
 #, python-format
 msgid ""
 "The GPG keys listed for the \"%s\" repository are already installed but they "
@@ -2424,41 +2585,46 @@ msgstr ""
 "inte korrekta för detta paket.\n"
 "Kontrollera att de rätta nyckel-URL:erna är konfigurerade för detta förråd."
 
-#: ../yum/__init__.py:3810
+#: ../yum/__init__.py:3987
 msgid "Import of key(s) didn't help, wrong key(s)?"
 msgstr "Import av nycklar hjälpte inte, fel nycklar?"
 
-#: ../yum/__init__.py:3829
+#: ../yum/__init__.py:4006
 #, python-format
 msgid "GPG key at %s (0x%s) is already imported"
 msgstr "GPG-nyckel vid %s (0x%s) är redan importerad"
 
-#: ../yum/__init__.py:3849
+#: ../yum/__init__.py:4026
 #, python-format
 msgid "Not installing key for repo %s"
 msgstr "Installerar inte nyckel för förråd %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3854
+#: ../yum/__init__.py:4031
 msgid "Key import failed"
 msgstr "Nyckelimport misslyckades"
 
-#: ../yum/__init__.py:3976
+#: ../yum/__init__.py:4157
 msgid "Unable to find a suitable mirror."
 msgstr "Kan inte hitta en lämplig spegel."
 
-#: ../yum/__init__.py:3978
+#: ../yum/__init__.py:4159
 msgid "Errors were encountered while downloading packages."
 msgstr "Fel uppstod när paket hämtades."
 
-#: ../yum/__init__.py:4028
+#: ../yum/__init__.py:4209
 #, python-format
 msgid "Please report this error at %s"
 msgstr "Rapportera gärna detta fel till %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:4052
+#: ../yum/__init__.py:4233
 msgid "Test Transaction Errors: "
 msgstr "Transaktionstestfel: "
 
+#: ../yum/__init__.py:4334
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Could not set cachedir: %s"
+msgstr "Kunde inte utföra kontrollsummering"
+
 #. Mostly copied from YumOutput._outKeyValFill()
 #: ../yum/plugins.py:202
 msgid "Loaded plugins: "
@@ -2519,7 +2685,21 @@ msgstr "Kan inte hitta konfigurationsfil för insticksmodulen %s"
 msgid "registration of commands not supported"
 msgstr "registrering av kommandon stöds inte"
 
-#: ../yum/rpmtrans.py:78
+#: ../yum/rpmsack.py:102
+msgid "has missing requires of"
+msgstr ""
+
+#: ../yum/rpmsack.py:105
+#, fuzzy
+msgid "has installed conflicts"
+msgstr "ange installationsrot"
+
+#: ../yum/rpmsack.py:114
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%s is a duplicate with %s"
+msgstr "Noterar %s som en uppdatering av %s"
+
+#: ../yum/rpmtrans.py:79
 msgid "Repackaging"
 msgstr "Paketerar om"
 
@@ -2553,6 +2733,24 @@ msgstr "Trasigt huvud %s"
 msgid "Error opening rpm %s - error %s"
 msgstr "Fel när rpm %s öppnades - fel %s"
 
+#~ msgid "Finished Transaction Test"
+#~ msgstr "Avslutade transaktionstest"
+
+#~ msgid ""
+#~ " You could try running: package-cleanup --problems\n"
+#~ "            package-cleanup --dupes\n"
+#~ "            rpm -Va --nofiles --nodigest"
+#~ msgstr ""
+#~ " Du kan försöka köra: package-cleanup --problems\n"
+#~ "           package-cleanup --dupes\n"
+#~ "           rpm -Va --nofiles --nodigest"
+
+#~ msgid "Unresolvable requirement %s for %s"
+#~ msgstr "Ej upplösbart behov %s för %s"
+
+#~ msgid "Missing Dependency: %s is needed by package %s"
+#~ msgstr "Saknat beroende: %s behövs av paketet %s"
+
 #~ msgid ""
 #~ "getInstalledPackageObject() will go away, use self.rpmdb.searchPkgTuple"
 #~ "().\n"


More information about the Yum-commits mailing list