[yum-commits] Branch 'yum-3_2_X' - po/pl.po

skvidal at osuosl.org skvidal at osuosl.org
Mon Oct 5 17:34:25 UTC 2009


 po/pl.po | 1126 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 648 insertions(+), 478 deletions(-)

New commits:
commit 9ae94cf3ee8009ec5cd2a416e28f31526e08feee
Author: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>
Date:  Mon Oct 5 13:34:02 2009 -0400

  update polish translation

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e159b2d..781f145 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,15 +5,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-04 22:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-04 22:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-03 10:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-03 16:51+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl at redhat.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../callback.py:48 ../output.py:938 ../yum/rpmtrans.py:71
+#: ../callback.py:48 ../output.py:940 ../yum/rpmtrans.py:71
 msgid "Updating"
 msgstr "Aktualizowanie"
 
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr "Aktualizowanie"
 msgid "Erasing"
 msgstr "Usuwanie"
 
-#: ../callback.py:50 ../callback.py:51 ../callback.py:53 ../output.py:937
+#: ../callback.py:50 ../callback.py:51 ../callback.py:53 ../output.py:939
 #: ../yum/rpmtrans.py:73 ../yum/rpmtrans.py:74 ../yum/rpmtrans.py:76
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
@@ -30,15 +30,16 @@ msgstr "Instalowanie"
 msgid "Obsoleted"
 msgstr "Przestarzałe"
 
-#: ../callback.py:54 ../output.py:1061
+#: ../callback.py:54 ../output.py:1063 ../output.py:1401
 msgid "Updated"
 msgstr "Zaktualizowano"
 
-#: ../callback.py:55
+#: ../callback.py:55 ../output.py:1397
 msgid "Erased"
 msgstr "Usunięto"
 
-#: ../callback.py:56 ../callback.py:57 ../callback.py:59 ../output.py:1059
+#: ../callback.py:56 ../callback.py:57 ../callback.py:59 ../output.py:1061
+#: ../output.py:1393
 msgid "Installed"
 msgstr "Zainstalowano"
 
@@ -48,7 +49,7 @@ msgstr "Brak nagłówka - hę?"
 
 #: ../callback.py:168
 msgid "Repackage"
-msgstr "Utwórz pakiet ponownie"
+msgstr "Ponowne utworzenie pakietu"
 
 #: ../callback.py:189
 #, python-format
@@ -60,7 +61,7 @@ msgstr "Błąd: nieprawidłowy stan wyjścia: %s dla %s"
 msgid "Erased: %s"
 msgstr "Usunięto: %s"
 
-#: ../callback.py:217 ../output.py:939
+#: ../callback.py:217 ../output.py:941
 msgid "Removing"
 msgstr "Usuwanie"
 
@@ -68,25 +69,25 @@ msgstr "Usuwanie"
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyszczenie"
 
-#: ../cli.py:107
+#: ../cli.py:108
 #, python-format
 msgid "Command \"%s\" already defined"
 msgstr "Polecenie \"%s\" zostało już określone"
 
-#: ../cli.py:119
+#: ../cli.py:120
 msgid "Setting up repositories"
 msgstr "Ustawianie repozytoriów"
 
-#: ../cli.py:130
+#: ../cli.py:131
 msgid "Reading repository metadata in from local files"
 msgstr "Odczytywanie metadanych repozytoriów z lokalnych plików"
 
-#: ../cli.py:193 ../utils.py:87
+#: ../cli.py:194 ../utils.py:102
 #, python-format
 msgid "Config Error: %s"
 msgstr "BÅ‚Ä…d konfiguracji: %s"
 
-#: ../cli.py:196 ../cli.py:1253 ../utils.py:90
+#: ../cli.py:197 ../cli.py:1253 ../utils.py:105
 #, python-format
 msgid "Options Error: %s"
 msgstr "BÅ‚Ä…d opcji: %s"
@@ -108,16 +109,16 @@ msgstr " Wysłane: %s o %s"
 
 #: ../cli.py:268
 msgid "You need to give some command"
-msgstr "Musisz podać jakieś polecenie"
+msgstr "Należy podać polecenie"
 
 #: ../cli.py:311
 msgid "Disk Requirements:\n"
-msgstr "Wymagana przestrzeń na dysku:\n"
+msgstr "Wymagane miejsce na dysku:\n"
 
 #: ../cli.py:313
 #, python-format
 msgid " At least %dMB needed on the %s filesystem.\n"
-msgstr " Potrzeba co najmniej %d MB w systemie plików %s.\n"
+msgstr " Wymagane jest co najmniej %d MB w systemie plików %s.\n"
 
 #. TODO: simplify the dependency errors?
 #. Fixup the summary
@@ -131,11 +132,12 @@ msgstr ""
 
 #: ../cli.py:361
 msgid "Trying to run the transaction but nothing to do. Exiting."
-msgstr "Próbowano wykonać transakcję, ale nie ma nic do zrobienia. Zamykanie."
+msgstr ""
+"Próbowano wykonać transakcję, ale nie ma nic do zrobienia. Kończenie pracy."
 
 #: ../cli.py:397
 msgid "Exiting on user Command"
-msgstr "Zamykanie na polecenie użytkownika"
+msgstr "Kończenie pracy na polecenie użytkownika"
 
 #: ../cli.py:401
 msgid "Downloading Packages:"
@@ -145,15 +147,15 @@ msgstr "Pobieranie pakietów:"
 msgid "Error Downloading Packages:\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania pakietów:\n"
 
-#: ../cli.py:420 ../yum/__init__.py:3854
+#: ../cli.py:420 ../yum/__init__.py:3996
 msgid "Running rpm_check_debug"
 msgstr "Wykonywanie rpm_check_debug"
 
-#: ../cli.py:429 ../yum/__init__.py:3863
+#: ../cli.py:429 ../yum/__init__.py:4005
 msgid "ERROR You need to update rpm to handle:"
 msgstr "BŁĄD należy zaktualizować pakiet RPM, aby obsłużyć:"
 
-#: ../cli.py:431 ../yum/__init__.py:3866
+#: ../cli.py:431 ../yum/__init__.py:4008
 msgid "ERROR with rpm_check_debug vs depsolve:"
 msgstr "BŁĄD rpm_check_debug i rozwiązywania zależności:"
 
@@ -164,7 +166,7 @@ msgstr "Pakiet RPM musi zostać zaktualizowany"
 #: ../cli.py:438
 #, python-format
 msgid "Please report this error in %s"
-msgstr "Zgłoś ten błąd na %s"
+msgstr "Proszę zgłosić ten błąd na %s"
 
 #: ../cli.py:444
 msgid "Running Transaction Test"
@@ -172,7 +174,7 @@ msgstr "Wykonywanie testu transakcji"
 
 #: ../cli.py:460
 msgid "Finished Transaction Test"
-msgstr "Zakończono test transakcji"
+msgstr "Ukończono test transakcji"
 
 #: ../cli.py:462
 msgid "Transaction Check Error:\n"
@@ -180,7 +182,7 @@ msgstr "BÅ‚Ä…d podczas sprawdzania transakcji:\n"
 
 #: ../cli.py:469
 msgid "Transaction Test Succeeded"
-msgstr "Test transakcji został zakończony powodzeniem"
+msgstr "Test transakcji został ukończony powodzeniem"
 
 #: ../cli.py:491
 msgid "Running Transaction"
@@ -193,7 +195,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Odmawianie automatycznego zaimportowania kluczy podczas nienadzorowanego "
 "uruchomienia.\n"
-"Użyj \"-y\", aby wymusić."
+"Należy użyć \"-y\", aby wymusić."
 
 #: ../cli.py:540 ../cli.py:574
 msgid " * Maybe you meant: "
@@ -214,7 +216,7 @@ msgid "Package(s) to install"
 msgstr "Pakiety do zainstalowania"
 
 #: ../cli.py:608 ../cli.py:686 ../cli.py:719 ../cli.py:741
-#: ../yumcommands.py:157
+#: ../yumcommands.py:159
 msgid "Nothing to do"
 msgstr "Nie ma niczego do zrobienia"
 
@@ -261,7 +263,7 @@ msgstr "Nie podano pakietów"
 #: ../cli.py:815
 #, python-format
 msgid "Warning: No matches found for: %s"
-msgstr "Ostrzeżenie: nie znaleziono wyników dla: %s"
+msgstr "Ostrzeżenie: nie odnaleziono wyników dla: %s"
 
 #: ../cli.py:818
 msgid "No Matches found"
@@ -279,7 +281,7 @@ msgstr ""
 #: ../cli.py:873
 #, python-format
 msgid "No Package Found for %s"
-msgstr "Nie znaleziono pakietów dla %s"
+msgstr "Nie odnaleziono pakietów dla %s"
 
 #: ../cli.py:885
 msgid "Cleaning up Everything"
@@ -319,9 +321,9 @@ msgstr "Dostępne grupy:"
 
 #: ../cli.py:961
 msgid "Done"
-msgstr "Zakończono"
+msgstr "Ukończono"
 
-#: ../cli.py:972 ../cli.py:990 ../cli.py:996 ../yum/__init__.py:2560
+#: ../cli.py:972 ../cli.py:990 ../cli.py:996 ../yum/__init__.py:2622
 #, python-format
 msgid "Warning: Group %s does not exist."
 msgstr "Ostrzeżenie: grupa %s nie istnieje."
@@ -337,7 +339,7 @@ msgstr ""
 msgid "%d Package(s) to Install"
 msgstr "%d pakietów do instalacji"
 
-#: ../cli.py:1012 ../yum/__init__.py:2572
+#: ../cli.py:1012 ../yum/__init__.py:2634
 #, python-format
 msgid "No group named %s exists"
 msgstr "Grupa o nazwie %s nie istnieje"
@@ -394,7 +396,7 @@ msgstr "--color przyjmuje jednÄ… z: auto, always, never"
 
 #: ../cli.py:1300
 msgid "show this help message and exit"
-msgstr "wyświetla ten komunikat pomocy i wyłącza"
+msgstr "wyświetla ten komunikat pomocy i kończy pracę"
 
 #: ../cli.py:1304
 msgid "be tolerant of errors"
@@ -438,7 +440,7 @@ msgstr "odpowiada tak na wszystkie pytania"
 
 #: ../cli.py:1327
 msgid "show Yum version and exit"
-msgstr "wyświetla wersję programu yum i wyłącza"
+msgstr "wyświetla wersję programu yum i kończy pracę"
 
 #: ../cli.py:1328
 msgid "set install root"
@@ -488,157 +490,157 @@ msgstr "pomija pakiety mające problemy z rozwiązaniem zależności"
 msgid "control whether color is used"
 msgstr "kontroluje użycie kolorów"
 
-#: ../output.py:303
+#: ../output.py:305
 msgid "Jan"
 msgstr "sty"
 
-#: ../output.py:303
+#: ../output.py:305
 msgid "Feb"
 msgstr "lut"
 
-#: ../output.py:303
+#: ../output.py:305
 msgid "Mar"
 msgstr "mar"
 
-#: ../output.py:303
+#: ../output.py:305
 msgid "Apr"
 msgstr "kwi"
 
-#: ../output.py:303
+#: ../output.py:305
 msgid "May"
 msgstr "maj"
 
-#: ../output.py:303
+#: ../output.py:305
 msgid "Jun"
 msgstr "cze"
 
-#: ../output.py:304
+#: ../output.py:306
 msgid "Jul"
 msgstr "lip"
 
-#: ../output.py:304
+#: ../output.py:306
 msgid "Aug"
 msgstr "sie"
 
-#: ../output.py:304
+#: ../output.py:306
 msgid "Sep"
 msgstr "wrz"
 
-#: ../output.py:304
+#: ../output.py:306
 msgid "Oct"
 msgstr "paź"
 
-#: ../output.py:304
+#: ../output.py:306
 msgid "Nov"
 msgstr "lis"
 
-#: ../output.py:304
+#: ../output.py:306
 msgid "Dec"
 msgstr "gru"
 
-#: ../output.py:314
+#: ../output.py:316
 msgid "Trying other mirror."
 msgstr "Próbowanie innego serwera lustrzanego."
 
-#: ../output.py:536
+#: ../output.py:538
 #, python-format
 msgid "Name    : %s%s%s"
 msgstr "Nazwa       : %s%s%s"
 
-#: ../output.py:537
+#: ../output.py:539
 #, python-format
 msgid "Arch    : %s"
 msgstr "Architektura    : %s"
 
-#: ../output.py:539
+#: ../output.py:541
 #, python-format
 msgid "Epoch   : %s"
 msgstr "Epoka       : %s"
 
-#: ../output.py:540
+#: ../output.py:542
 #, python-format
 msgid "Version  : %s"
 msgstr "Wersja       : %s"
 
-#: ../output.py:541
+#: ../output.py:543
 #, python-format
 msgid "Release  : %s"
 msgstr "Wydanie      : %s"
 
-#: ../output.py:542
+#: ../output.py:544
 #, python-format
 msgid "Size    : %s"
 msgstr "Rozmiar      : %s"
 
-#: ../output.py:543
+#: ../output.py:545
 #, python-format
 msgid "Repo    : %s"
 msgstr "Repozytorium    : %s"
 
-#: ../output.py:545
+#: ../output.py:547
 #, python-format
 msgid "From repo : %s"
 msgstr "Z repozytorium   : %s"
 
-#: ../output.py:547
+#: ../output.py:549
 #, python-format
 msgid "Committer : %s"
 msgstr "Twórca       : %s"
 
-#: ../output.py:548
+#: ../output.py:550
 #, python-format
 msgid "Committime : %s"
 msgstr "Czas wysłania   : %s"
 
-#: ../output.py:549
+#: ../output.py:551
 #, python-format
 msgid "Buildtime : %s"
 msgstr "Czas zbudowania  : %s"
 
-#: ../output.py:551
+#: ../output.py:553
 #, python-format
 msgid "Installtime: %s"
 msgstr "Czas zainstalowania: %s"
 
-#: ../output.py:552
+#: ../output.py:554
 msgid "Summary  : "
 msgstr "Podsumowanie    : "
 
-#: ../output.py:554
+#: ../output.py:556
 #, python-format
 msgid "URL    : %s"
 msgstr "Adres URL     : %s"
 
-#: ../output.py:555
+#: ../output.py:557
 #, python-format
 msgid "License  : %s"
 msgstr "Licencja      : %s"
 
-#: ../output.py:556
+#: ../output.py:558
 msgid "Description: "
 msgstr "Opis        : "
 
-#: ../output.py:624
+#: ../output.py:626
 msgid "y"
 msgstr "t"
 
-#: ../output.py:624
+#: ../output.py:626
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
-#: ../output.py:625
+#: ../output.py:627
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
-#: ../output.py:625
+#: ../output.py:627
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: ../output.py:629
+#: ../output.py:631
 msgid "Is this ok [y/N]: "
 msgstr "W porzÄ…dku? [t/N]: "
 
-#: ../output.py:720
+#: ../output.py:722
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -647,141 +649,141 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Grupa: %s"
 
-#: ../output.py:724
+#: ../output.py:726
 #, python-format
 msgid " Group-Id: %s"
 msgstr " Identyfikator grupy: %s"
 
-#: ../output.py:729
+#: ../output.py:731
 #, python-format
 msgid " Description: %s"
 msgstr " Opis: %s"
 
-#: ../output.py:731
+#: ../output.py:733
 msgid " Mandatory Packages:"
 msgstr " Pakiety obowiÄ…zkowe:"
 
-#: ../output.py:732
+#: ../output.py:734
 msgid " Default Packages:"
 msgstr " Domyślne pakiety:"
 
-#: ../output.py:733
+#: ../output.py:735
 msgid " Optional Packages:"
 msgstr " Pakiety opcjonalne:"
 
-#: ../output.py:734
+#: ../output.py:736
 msgid " Conditional Packages:"
 msgstr " Pakiety warunkowe:"
 
-#: ../output.py:754
+#: ../output.py:756
 #, python-format
 msgid "package: %s"
 msgstr "pakiet: %s"
 
-#: ../output.py:756
+#: ../output.py:758
 msgid " No dependencies for this package"
 msgstr " Brak zależności dla tego pakietu"
 
-#: ../output.py:761
+#: ../output.py:763
 #, python-format
 msgid " dependency: %s"
 msgstr " zależność: %s"
 
-#: ../output.py:763
+#: ../output.py:765
 msgid "  Unsatisfied dependency"
 msgstr "  Nierozwiązana zależność"
 
-#: ../output.py:835
+#: ../output.py:837
 #, python-format
 msgid "Repo    : %s"
 msgstr "Repozytorium: %s"
 
-#: ../output.py:836
+#: ../output.py:838
 msgid "Matched from:"
 msgstr "Dopasowano z:"
 
-#: ../output.py:845
+#: ../output.py:847
 msgid "Description : "
 msgstr "Opis    : "
 
-#: ../output.py:848
+#: ../output.py:850
 #, python-format
 msgid "URL     : %s"
 msgstr "Adres URL  : %s"
 
-#: ../output.py:851
+#: ../output.py:853
 #, python-format
 msgid "License   : %s"
 msgstr "Licencja  : %s"
 
-#: ../output.py:854
+#: ../output.py:856
 #, python-format
 msgid "Filename  : %s"
 msgstr "Nazwa pliku : %s"
 
-#: ../output.py:858
+#: ../output.py:860
 msgid "Other    : "
 msgstr "Inne    : "
 
-#: ../output.py:891
+#: ../output.py:893
 msgid "There was an error calculating total download size"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas obliczania całkowitego rozmiaru pobierania"
 
-#: ../output.py:896
+#: ../output.py:898
 #, python-format
 msgid "Total size: %s"
 msgstr "Całkowity rozmiar: %s"
 
-#: ../output.py:899
+#: ../output.py:901
 #, python-format
 msgid "Total download size: %s"
 msgstr "Całkowity rozmiar pobierania: %s"
 
-#: ../output.py:940
+#: ../output.py:942
 msgid "Reinstalling"
 msgstr "Ponowne instalowanie"
 
-#: ../output.py:941
+#: ../output.py:943
 msgid "Downgrading"
 msgstr "Instalowanie starszej wersji"
 
-#: ../output.py:942
+#: ../output.py:944
 msgid "Installing for dependencies"
 msgstr "Instalowanie, aby rozwiązać zależności"
 
-#: ../output.py:943
+#: ../output.py:945
 msgid "Updating for dependencies"
 msgstr "Aktualizowanie, aby rozwiązać zależności"
 
-#: ../output.py:944
+#: ../output.py:946
 msgid "Removing for dependencies"
 msgstr "Usuwanie, aby rozwiązać zależności"
 
-#: ../output.py:951 ../output.py:1063
+#: ../output.py:953 ../output.py:1065
 msgid "Skipped (dependency problems)"
 msgstr "Pominięto (problemy z zależnościami)"
 
-#: ../output.py:974
+#: ../output.py:976
 msgid "Package"
 msgstr "Pakiet"
 
-#: ../output.py:974
+#: ../output.py:976
 msgid "Arch"
 msgstr "Architektura"
 
-#: ../output.py:975
+#: ../output.py:977
 msgid "Version"
 msgstr "Wersja"
 
-#: ../output.py:975
+#: ../output.py:977
 msgid "Repository"
 msgstr "Repozytorium"
 
-#: ../output.py:976
+#: ../output.py:978
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../output.py:988
+#: ../output.py:990
 #, python-format
 msgid ""
 "   replacing %s%s%s.%s %s\n"
@@ -790,7 +792,7 @@ msgstr ""
 "   zastępuje %s%s%s.%s %s\n"
 "\n"
 
-#: ../output.py:997
+#: ../output.py:999
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -801,7 +803,7 @@ msgstr ""
 "Podsumowanie transakcji\n"
 "%s\n"
 
-#: ../output.py:1004
+#: ../output.py:1006
 #, python-format
 msgid ""
 "Install  %5.5s Package(s)\n"
@@ -810,7 +812,7 @@ msgstr ""
 "Instalacja  %5.5s pakiet(y)\n"
 "Aktualizacja %5.5s pakiet(y)\n"
 
-#: ../output.py:1013
+#: ../output.py:1015
 #, python-format
 msgid ""
 "Remove  %5.5s Package(s)\n"
@@ -821,32 +823,32 @@ msgstr ""
 "Ponowna instalacja     %5.5s pakiet(y)\n"
 "Instalacja starszej wersji %5.5s pakiet(y)\n"
 
-#: ../output.py:1057
+#: ../output.py:1059
 msgid "Removed"
 msgstr "Usunięto"
 
-#: ../output.py:1058
+#: ../output.py:1060
 msgid "Dependency Removed"
 msgstr "Usunięto zależność"
 
-#: ../output.py:1060
+#: ../output.py:1062
 msgid "Dependency Installed"
 msgstr "Zainstalowano zależność"
 
-#: ../output.py:1062
+#: ../output.py:1064
 msgid "Dependency Updated"
 msgstr "Zaktualizowano zależność"
 
-#: ../output.py:1064
+#: ../output.py:1066
 msgid "Replaced"
 msgstr "ZastÄ…piono"
 
-#: ../output.py:1065
+#: ../output.py:1067
 msgid "Failed"
 msgstr "Nie powiodło się"
 
 #. Delta between C-c's so we treat as exit
-#: ../output.py:1131
+#: ../output.py:1133
 msgid "two"
 msgstr "dwóch"
 
@@ -854,7 +856,7 @@ msgstr "dwóch"
 #. Current download cancelled, interrupt (ctrl-c) again within two seconds
 #. to exit.
 #. Where "interupt (ctrl-c) again" and "two" are highlighted.
-#: ../output.py:1142
+#: ../output.py:1144
 #, python-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -863,79 +865,243 @@ msgid ""
 "to exit.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" Obecne pobieranie zostało anulowane, %sprzerwij (ctrl-c) ponownie%s w ciągu "
-"%s%s%s sekund, aby zakończyć.\n"
+" Obecne pobieranie zostało anulowane, należy %sprzerwać (Ctrl-C) ponownie%s "
+"w ciągu %s%s%s sekund, aby zakończyć pracę.\n"
 
-#: ../output.py:1153
+#: ../output.py:1155
 msgid "user interrupt"
 msgstr "przerwane przez użytkownika"
 
-#: ../output.py:1171
+#: ../output.py:1173
 msgid "Total"
 msgstr "Razem"
 
-#: ../output.py:1186
+#: ../output.py:1201
+msgid "<unset>"
+msgstr "<nie ustawione>"
+
+#: ../output.py:1202
+msgid "System"
+msgstr "System"
+
+#: ../output.py:1238
+msgid "Bad transaction IDs, or package(s), given"
+msgstr "Podano błędne identyfikatory transakcji lub pakietów"
+
+#: ../output.py:1282 ../yumcommands.py:1149 ../yum/__init__.py:1060
+msgid "Warning: RPMDB has been altered since the last yum transaction."
+msgstr ""
+"Ostrzeżenie: baza danych RPM została zmieniona od ostatniej transakcji "
+"programu yum."
+
+#: ../output.py:1287
+msgid "No transaction ID given"
+msgstr "Nie podano identyfikatora transakcji"
+
+#: ../output.py:1295
+msgid "Bad transaction ID given"
+msgstr "Podano błędny identyfikator transakcji"
+
+#: ../output.py:1300
+msgid "Not found given transaction ID"
+msgstr "Nie odnaleziono podanego identyfikatora transakcji"
+
+#: ../output.py:1308
+msgid "Found more than one transaction ID!"
+msgstr "Odnaleziono więcej niż jeden identyfikator transakcji."
+
+#: ../output.py:1329
+msgid "No transaction ID, or package, given"
+msgstr "Podano błędny identyfikator transakcji lub pakietu"
+
+#: ../output.py:1355
+msgid "Transaction ID :"
+msgstr "Identyfikator transakcji  :"
+
+#: ../output.py:1357
+msgid "Begin time   :"
+msgstr "Czas rozpoczęcia      :"
+
+#: ../output.py:1360 ../output.py:1362
+msgid "Begin rpmdb  :"
+msgstr "Rozpoczęcie bazy danych RPM:"
+
+#: ../output.py:1376
+#, python-format
+msgid "(%s seconds)"
+msgstr "%s sekundy)"
+
+#: ../output.py:1377
+msgid "End time    :"
+msgstr "Czas ukończenia      :"
+
+#: ../output.py:1380 ../output.py:1382
+msgid "End rpmdb   :"
+msgstr "Ukończenie bazy danych RPM :"
+
+#: ../output.py:1383
+msgid "User      :"
+msgstr "Użytkownik         :"
+
+#: ../output.py:1385 ../output.py:1387 ../output.py:1389
+msgid "Return-Code  :"
+msgstr "Kod zwrotny        :"
+
+#: ../output.py:1385
+msgid "Aborted"
+msgstr "Przerwano"
+
+#: ../output.py:1387
+msgid "Failure:"
+msgstr "Niepowodzenie:"
+
+#: ../output.py:1389
+msgid "Success"
+msgstr "Powodzenie"
+
+#: ../output.py:1390
+msgid "Transaction performed with :"
+msgstr "Wykonano transakcjÄ™ za pomocÄ…:"
+
+#: ../output.py:1403
+msgid "Downgraded"
+msgstr "Zainstalowano starszÄ… wersjÄ™"
+
+#. multiple versions installed, both older and newer
+#: ../output.py:1405
+msgid "Weird"
+msgstr "Dziwne"
+
+#: ../output.py:1407
+msgid "Packages Altered:"
+msgstr "Zmienione pakiety:"
+
+#: ../output.py:1475
+msgid "Last day"
+msgstr "Ostatni dzień"
+
+#: ../output.py:1476
+msgid "Last week"
+msgstr "Ostatni tydzień"
+
+#: ../output.py:1477
+msgid "Last 2 weeks"
+msgstr "Ostatnie dwa tygodnie"
+
+#. US default :p
+#: ../output.py:1478
+msgid "Last 3 months"
+msgstr "Ostatnie trzy miesiÄ…ce"
+
+#: ../output.py:1479
+msgid "Last 6 months"
+msgstr "Ostatnie pół roku"
+
+#: ../output.py:1480
+msgid "Last year"
+msgstr "Ostatni rok"
+
+#: ../output.py:1481
+msgid "Over a year ago"
+msgstr "Ponad rok temu"
+
+#: ../output.py:1510
 msgid "installed"
 msgstr "zainstalowany"
 
-#: ../output.py:1187
+#: ../output.py:1511
 msgid "updated"
 msgstr "zaktualizowany"
 
-#: ../output.py:1188
+#: ../output.py:1512
 msgid "obsoleted"
 msgstr "zastÄ…piony"
 
-#: ../output.py:1189
+#: ../output.py:1513
 msgid "erased"
 msgstr "usunięty"
 
-#: ../output.py:1193
+#: ../output.py:1517
 #, python-format
 msgid "---> Package %s.%s %s:%s-%s set to be %s"
 msgstr "---> Pakiet %s.%s %s:%s-%s zostanie %s"
 
-#: ../output.py:1200
+#: ../output.py:1524
 msgid "--> Running transaction check"
 msgstr "--> Wykonywanie sprawdzania transakcji"
 
-#: ../output.py:1205
+#: ../output.py:1529
 msgid "--> Restarting Dependency Resolution with new changes."
 msgstr "--> Ponowne uruchamianie rozwiązywania zależności z nowymi zmianami."
 
-#: ../output.py:1210
+#: ../output.py:1534
 msgid "--> Finished Dependency Resolution"
-msgstr "--> Zakończono rozwiązywanie zależności"
+msgstr "--> Ukończono rozwiązywanie zależności"
 
-#: ../output.py:1215 ../output.py:1220
+#: ../output.py:1539 ../output.py:1544
 #, python-format
 msgid "--> Processing Dependency: %s for package: %s"
 msgstr "--> Przetwarzanie zależności: %s dla pakietu: %s"
 
-#: ../output.py:1224
+#: ../output.py:1548
 #, python-format
 msgid "--> Unresolved Dependency: %s"
 msgstr "--> Nierozwiązana zależność: %s"
 
-#: ../output.py:1230 ../output.py:1235
+#: ../output.py:1554 ../output.py:1559
 #, python-format
 msgid "--> Processing Conflict: %s conflicts %s"
 msgstr "--> Przetwarzanie konfliktów: %s jest w konflikcie z %s"
 
-#: ../output.py:1239
+#: ../output.py:1563
 msgid "--> Populating transaction set with selected packages. Please wait."
 msgstr "--> Układanie zestawu transakcji z wybranymi pakietami. Proszę czekać."
 
-#: ../output.py:1243
+#: ../output.py:1567
 #, python-format
 msgid "---> Downloading header for %s to pack into transaction set."
 msgstr "---> Pobieranie nagłówka dla %s do umieszczenia w zestawie transakcji."
 
-#: ../yumcommands.py:40
+#: ../utils.py:132 ../yummain.py:42
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Exiting on user cancel"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Kończenie pracy na polecenie użytkownika"
+
+#: ../utils.py:138 ../yummain.py:48
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Exiting on Broken Pipe"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Kończenie pracy z powodu przerwanego potoku"
+
+#: ../utils.py:140 ../yummain.py:50
+#, python-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../utils.py:179 ../yummain.py:273
+msgid "Complete!"
+msgstr "Ukończono."
+
+#: ../yumcommands.py:42
 msgid "You need to be root to perform this command."
-msgstr "Musisz być zalogowany jako root, aby wykonać to polecenie."
+msgstr "Należy być zalogowanym jako root, aby wykonać to polecenie."
 
-#: ../yumcommands.py:47
+#: ../yumcommands.py:49
 msgid ""
 "\n"
 "You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing. \n"
@@ -953,348 +1119,348 @@ msgid ""
 "For more information contact your distribution or package provider.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Włączono sprawdzanie pakietów za pomocą kluczy GPG. To dobry pomysł, \n"
-"nie masz jednak zainstalowanych żadnych kluczy publicznych GPG. Musisz\n"
-"pobrać klucze dla pakietów, które chcesz zainstalować i zainstalować je.\n"
+"Włączono sprawdzanie pakietów za pomocą kluczy GPG. To dobry pomysł, brak\n"
+"jednak zainstalowanych żadnych kluczy publicznych GPG. Należy pobrać klucze\n"
+"dla pakietów, które mają zostać zainstalowane i zainstalować je.\n"
 "Można to zrobić wykonując polecenie:\n"
 "  rpm --import klucz.publiczny.gpg\n"
 "\n"
 "\n"
-"Można także podać adres URL klucza, którego chcesz używać dla repozytorium\n"
-"w opcji \"gpgkey\" w sekcji repozytorium, a program yum go zainstaluje.\n"
+"Można także podać adres URL klucza, który ma być używany dla repozytorium w\n"
+"opcji \"gpgkey\" w sekcji repozytorium, a program yum go zainstaluje.\n"
 "\n"
-"Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z dostawcą dystrybucji lub\n"
-"pakietu.\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, proszę skontaktować się z dostawcą dystrybucji\n"
+"lub pakietu.\n"
 
-#: ../yumcommands.py:67
+#: ../yumcommands.py:69
 #, python-format
 msgid "Error: Need to pass a list of pkgs to %s"
 msgstr "Błąd: wymagane jest przekazanie listy pakietów do %s"
 
-#: ../yumcommands.py:73
+#: ../yumcommands.py:75
 msgid "Error: Need an item to match"
 msgstr "BÅ‚Ä…d: wymagany jest parametr do dopasowania"
 
-#: ../yumcommands.py:79
+#: ../yumcommands.py:81
 msgid "Error: Need a group or list of groups"
 msgstr "BÅ‚Ä…d: wymagana jest grupa lub lista grup"
 
-#: ../yumcommands.py:88
+#: ../yumcommands.py:90
 #, python-format
 msgid "Error: clean requires an option: %s"
 msgstr "BÅ‚Ä…d: czyszczenie wymaga opcji: %s"
 
-#: ../yumcommands.py:93
+#: ../yumcommands.py:95
 #, python-format
 msgid "Error: invalid clean argument: %r"
 msgstr "Błąd: nieprawidłowy parametr czyszczenia: %r"
 
-#: ../yumcommands.py:106
+#: ../yumcommands.py:108
 msgid "No argument to shell"
 msgstr "Brak parametrów dla powłoki"
 
-#: ../yumcommands.py:108
+#: ../yumcommands.py:110
 #, python-format
 msgid "Filename passed to shell: %s"
 msgstr "Przekazano nazwę pliku do powłoki: %s"
 
-#: ../yumcommands.py:112
+#: ../yumcommands.py:114
 #, python-format
 msgid "File %s given as argument to shell does not exist."
 msgstr "Plik %s podany powłoce jako parametr nie istnieje."
 
-#: ../yumcommands.py:118
+#: ../yumcommands.py:120
 msgid "Error: more than one file given as argument to shell."
 msgstr "Błąd: podano powłoce więcej niż jeden plik jako parametr."
 
-#: ../yumcommands.py:167
+#: ../yumcommands.py:169
 msgid "PACKAGE..."
 msgstr "PAKIET..."
 
-#: ../yumcommands.py:170
+#: ../yumcommands.py:172
 msgid "Install a package or packages on your system"
-msgstr "Zainstaluj pakiet lub pakiety w systemie"
+msgstr "Instaluje pakiet lub pakiety w systemie"
 
-#: ../yumcommands.py:178
+#: ../yumcommands.py:180
 msgid "Setting up Install Process"
 msgstr "Ustawianie procesu instalacji"
 
-#: ../yumcommands.py:189
+#: ../yumcommands.py:191
 msgid "[PACKAGE...]"
 msgstr "[PAKIET...]"
 
-#: ../yumcommands.py:192
+#: ../yumcommands.py:194
 msgid "Update a package or packages on your system"
-msgstr "Zaktualizuj pakiet lub pakiety w systemie"
+msgstr "Aktualizuje pakiet lub pakiety w systemie"
 
-#: ../yumcommands.py:199
+#: ../yumcommands.py:201
 msgid "Setting up Update Process"
 msgstr "Ustawianie procesu aktualizacji"
 
-#: ../yumcommands.py:244
+#: ../yumcommands.py:246
 msgid "Display details about a package or group of packages"
-msgstr "Wyświetl szczegóły o pakiecie lub grupie pakietów"
+msgstr "Wyświetla szczegóły o pakiecie lub grupie pakietów"
 
-#: ../yumcommands.py:293
+#: ../yumcommands.py:295
 msgid "Installed Packages"
 msgstr "Zainstalowane pakiety"
 
-#: ../yumcommands.py:301
+#: ../yumcommands.py:303
 msgid "Available Packages"
 msgstr "Dostępne pakiety"
 
-#: ../yumcommands.py:305
+#: ../yumcommands.py:307
 msgid "Extra Packages"
 msgstr "Dodatkowe pakiety"
 
-#: ../yumcommands.py:309
+#: ../yumcommands.py:311
 msgid "Updated Packages"
 msgstr "Zaktualizowane pakiety"
 
 #. This only happens in verbose mode
-#: ../yumcommands.py:317 ../yumcommands.py:324 ../yumcommands.py:600
+#: ../yumcommands.py:319 ../yumcommands.py:326 ../yumcommands.py:603
 msgid "Obsoleting Packages"
 msgstr "Zastępowanie przestarzałych pakietów"
 
-#: ../yumcommands.py:326
+#: ../yumcommands.py:328
 msgid "Recently Added Packages"
 msgstr "Ostatnio dodane pakiety"
 
-#: ../yumcommands.py:333
+#: ../yumcommands.py:335
 msgid "No matching Packages to list"
 msgstr "Brak pakietów pasujących do listy"
 
-#: ../yumcommands.py:347
+#: ../yumcommands.py:349
 msgid "List a package or groups of packages"
-msgstr "Wyświetl listę pakietów lub grup pakietów"
+msgstr "Wyświetla listę pakietów lub grup pakietów"
 
-#: ../yumcommands.py:359
+#: ../yumcommands.py:361
 msgid "Remove a package or packages from your system"
-msgstr "Usuń pakiet lub pakiety z systemu"
+msgstr "Usuwa pakiet lub pakiety z systemu"
 
-#: ../yumcommands.py:366
+#: ../yumcommands.py:368
 msgid "Setting up Remove Process"
 msgstr "Ustawianie procesu usuwania"
 
-#: ../yumcommands.py:380
+#: ../yumcommands.py:382
 msgid "Setting up Group Process"
 msgstr "Ustawianie procesu grup"
 
-#: ../yumcommands.py:386
+#: ../yumcommands.py:388
 msgid "No Groups on which to run command"
 msgstr "Brak grup, na których można wykonać polecenie"
 
-#: ../yumcommands.py:399
+#: ../yumcommands.py:401
 msgid "List available package groups"
-msgstr "Wyświetl listę dostępnych grup pakietów"
+msgstr "Wyświetla listę dostępnych grup pakietów"
 
-#: ../yumcommands.py:416
+#: ../yumcommands.py:418
 msgid "Install the packages in a group on your system"
-msgstr "Zainstaluj pakiety z grupy w systemie"
+msgstr "Instaluje pakiety z grupy w systemie"
 
-#: ../yumcommands.py:438
+#: ../yumcommands.py:440
 msgid "Remove the packages in a group from your system"
-msgstr "Usuń pakiety z grupy z systemu"
+msgstr "Usuwa pakiety z grupy z systemu"
 
-#: ../yumcommands.py:465
+#: ../yumcommands.py:467
 msgid "Display details about a package group"
-msgstr "Wyświetl szczegóły o grupie pakietów"
+msgstr "Wyświetla szczegóły o grupie pakietów"
 
-#: ../yumcommands.py:489
+#: ../yumcommands.py:491
 msgid "Generate the metadata cache"
-msgstr "Utwórz pamięć podręczną metadanych"
+msgstr "Utworzy pamięć podręczną metadanych"
 
-#: ../yumcommands.py:495
+#: ../yumcommands.py:497
 msgid "Making cache files for all metadata files."
 msgstr "Tworzenie plików pamięci podręcznej ze wszystkich plików metadanych."
 
-#: ../yumcommands.py:496
+#: ../yumcommands.py:498
 msgid "This may take a while depending on the speed of this computer"
-msgstr "Może to chwilę zająć, z zależności od szybkości komputera"
+msgstr "Może to chwilę zająć, z zależności od prędkości komputera"
 
-#: ../yumcommands.py:517
+#: ../yumcommands.py:519
 msgid "Metadata Cache Created"
 msgstr "Utworzono pamięć podręczną metadanych"
 
-#: ../yumcommands.py:531
+#: ../yumcommands.py:533
 msgid "Remove cached data"
-msgstr "Usunięto dane z pamięci podręcznej"
+msgstr "Usuwa dane z pamięci podręcznej"
 
-#: ../yumcommands.py:551
+#: ../yumcommands.py:553
 msgid "Find what package provides the given value"
-msgstr "Znajdź pakiet dostarczający podaną wartość"
+msgstr "Wyszukuje pakiet dostarczający podaną wartość"
 
-#: ../yumcommands.py:571
+#: ../yumcommands.py:573
 msgid "Check for available package updates"
-msgstr "Sprawdź dostępne aktualizacje pakietów"
+msgstr "Sprawdza dostępne aktualizacje pakietów"
 
-#: ../yumcommands.py:620
+#: ../yumcommands.py:623
 msgid "Search package details for the given string"
-msgstr "Znajdź szczegóły pakietów dla podanego łańcucha tekstowego"
+msgstr "Wyszukuje szczegóły pakietów dla podanego ciągu"
 
-#: ../yumcommands.py:626
+#: ../yumcommands.py:629
 msgid "Searching Packages: "
 msgstr "Wyszukiwanie pakietów: "
 
-#: ../yumcommands.py:643
+#: ../yumcommands.py:646
 msgid "Update packages taking obsoletes into account"
-msgstr "Zaktualizuj pakiety, w tym przestarzałe"
+msgstr "Aktualizuje pakiety, w tym przestarzałe"
 
-#: ../yumcommands.py:651
+#: ../yumcommands.py:654
 msgid "Setting up Upgrade Process"
 msgstr "Ustawianie procesu aktualizacji"
 
-#: ../yumcommands.py:665
+#: ../yumcommands.py:668
 msgid "Install a local RPM"
-msgstr "Zainstaluj lokalny pakiet RPM"
+msgstr "Instaluje lokalny pakiet RPM"
 
-#: ../yumcommands.py:673
+#: ../yumcommands.py:676
 msgid "Setting up Local Package Process"
 msgstr "Ustawianie procesu lokalnego pakietu"
 
-#: ../yumcommands.py:692
+#: ../yumcommands.py:695
 msgid "Determine which package provides the given dependency"
-msgstr "Określ, który pakiet dostarcza podaną zależność"
+msgstr "Określa, który pakiet dostarcza podaną zależność"
 
-#: ../yumcommands.py:695
+#: ../yumcommands.py:698
 msgid "Searching Packages for Dependency:"
 msgstr "Wyszukiwanie pakietów dla zależności:"
 
-#: ../yumcommands.py:709
+#: ../yumcommands.py:712
 msgid "Run an interactive yum shell"
-msgstr "Uruchom interaktywną powłokę programu yum"
+msgstr "Uruchamia interaktywną powłokę programu yum"
 
-#: ../yumcommands.py:715
+#: ../yumcommands.py:718
 msgid "Setting up Yum Shell"
 msgstr "Ustawianie powłoki programu yum"
 
-#: ../yumcommands.py:733
+#: ../yumcommands.py:736
 msgid "List a package's dependencies"
-msgstr "Wyświetl listę zależności pakietu"
+msgstr "Wyświetla listę zależności pakietu"
 
-#: ../yumcommands.py:739
+#: ../yumcommands.py:742
 msgid "Finding dependencies: "
 msgstr "Wyszukiwanie zależności: "
 
-#: ../yumcommands.py:755
+#: ../yumcommands.py:758
 msgid "Display the configured software repositories"
-msgstr "Wyświetl skonfigurowane repozytoria oprogramowania"
+msgstr "Wyświetla skonfigurowane repozytoria oprogramowania"
 
-#: ../yumcommands.py:803 ../yumcommands.py:804
+#: ../yumcommands.py:810 ../yumcommands.py:811
 msgid "enabled"
 msgstr "włączone"
 
-#: ../yumcommands.py:812 ../yumcommands.py:813
+#: ../yumcommands.py:819 ../yumcommands.py:820
 msgid "disabled"
 msgstr "wyłączone"
 
-#: ../yumcommands.py:827
+#: ../yumcommands.py:834
 msgid "Repo-id   : "
 msgstr "Identyfikator repozytorium    : "
 
-#: ../yumcommands.py:828
+#: ../yumcommands.py:835
 msgid "Repo-name  : "
 msgstr "Nazwa repozytorium        : "
 
-#: ../yumcommands.py:829
+#: ../yumcommands.py:836
 msgid "Repo-status : "
 msgstr "Stan repozytorium         : "
 
-#: ../yumcommands.py:831
+#: ../yumcommands.py:838
 msgid "Repo-revision: "
 msgstr "Wersja repozytorium        : "
 
-#: ../yumcommands.py:835
+#: ../yumcommands.py:842
 msgid "Repo-tags  : "
 msgstr "Znaczniki repozytorium      : "
 
-#: ../yumcommands.py:841
+#: ../yumcommands.py:848
 msgid "Repo-distro-tags: "
 msgstr "Znaczniki dystrybucji repozytorium: "
 
-#: ../yumcommands.py:846
+#: ../yumcommands.py:853
 msgid "Repo-updated : "
 msgstr "Aktualizacje repozytorium     : "
 
-#: ../yumcommands.py:848
+#: ../yumcommands.py:855
 msgid "Repo-pkgs  : "
 msgstr "Pakiety repozytorium       : "
 
-#: ../yumcommands.py:849
+#: ../yumcommands.py:856
 msgid "Repo-size  : "
 msgstr "Rozmiar repozytorium       : "
 
-#: ../yumcommands.py:856
+#: ../yumcommands.py:863
 msgid "Repo-baseurl : "
 msgstr "Podstawowy adres URL repozytorium : "
 
-#: ../yumcommands.py:864
+#: ../yumcommands.py:871
 msgid "Repo-metalink: "
 msgstr "Metaodnośnik repozytorium     : "
 
-#: ../yumcommands.py:868
+#: ../yumcommands.py:875
 msgid " Updated  : "
 msgstr " Zaktualizowano         : "
 
-#: ../yumcommands.py:871
+#: ../yumcommands.py:878
 msgid "Repo-mirrors : "
 msgstr "Serwery lustrzane repozytorium  : "
 
-#: ../yumcommands.py:875 ../yummain.py:133
+#: ../yumcommands.py:882 ../yummain.py:133
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznane"
 
-#: ../yumcommands.py:881
+#: ../yumcommands.py:888
 #, python-format
 msgid "Never (last: %s)"
 msgstr "Nigdy (ostatnio: %s)"
 
-#: ../yumcommands.py:883
+#: ../yumcommands.py:890
 #, python-format
 msgid "Instant (last: %s)"
 msgstr "Natychmiast (ostatnio: %s)"
 
-#: ../yumcommands.py:886
+#: ../yumcommands.py:893
 #, python-format
 msgid "%s second(s) (last: %s)"
 msgstr "%s sekundy (ostatnio: %s)"
 
-#: ../yumcommands.py:888
+#: ../yumcommands.py:895
 msgid "Repo-expire : "
 msgstr "Wygaszenie repozytorium      : "
 
-#: ../yumcommands.py:891
+#: ../yumcommands.py:898
 msgid "Repo-exclude : "
 msgstr "Wykluczenia z repozytorium    : "
 
-#: ../yumcommands.py:895
+#: ../yumcommands.py:902
 msgid "Repo-include : "
 msgstr "Dołączone z repozytorium     : "
 
 #. Work out the first (id) and last (enabled/disalbed/count),
 #. then chop the middle (name)...
-#: ../yumcommands.py:905 ../yumcommands.py:931
+#: ../yumcommands.py:912 ../yumcommands.py:938
 msgid "repo id"
-msgstr "ID repozytorium"
+msgstr "identyfikator repozytorium"
 
-#: ../yumcommands.py:919 ../yumcommands.py:920 ../yumcommands.py:934
+#: ../yumcommands.py:926 ../yumcommands.py:927 ../yumcommands.py:941
 msgid "status"
 msgstr "stan"
 
-#: ../yumcommands.py:932
+#: ../yumcommands.py:939
 msgid "repo name"
 msgstr "nazwa repozytorium"
 
-#: ../yumcommands.py:958
+#: ../yumcommands.py:965
 msgid "Display a helpful usage message"
-msgstr "Wyświetl pomocny komunikat o używaniu"
+msgstr "Wyświetla pomocny komunikat o używaniu"
 
-#: ../yumcommands.py:992
+#: ../yumcommands.py:999
 #, python-format
 msgid "No help available for %s"
-msgstr "Brak pomocy dla %s"
+msgstr "Brak dostępnej pomocy dla %s"
 
-#: ../yumcommands.py:997
+#: ../yumcommands.py:1004
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1304,7 +1470,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "aliasy: "
 
-#: ../yumcommands.py:999
+#: ../yumcommands.py:1006
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1314,64 +1480,62 @@ msgstr ""
 "\n"
 "alias: "
 
-#: ../yumcommands.py:1027
+#: ../yumcommands.py:1034
 msgid "Setting up Reinstall Process"
 msgstr "Ustawianie procesu ponownej instalacji"
 
-#: ../yumcommands.py:1035
+#: ../yumcommands.py:1042
 msgid "reinstall a package"
-msgstr "ponownie zainstaluj pakiet"
+msgstr "Ponownie instaluje pakiet"
 
-#: ../yumcommands.py:1053
+#: ../yumcommands.py:1060
 msgid "Setting up Downgrade Process"
 msgstr "Ustawianie procesu instalacji starszej wersji pakietu"
 
-#: ../yumcommands.py:1060
+#: ../yumcommands.py:1067
 msgid "downgrade a package"
-msgstr "zainstaluj starszÄ… wersjÄ™ pakietu"
+msgstr "Instaluje starszÄ… wersjÄ™ pakietu"
 
-#: ../yumcommands.py:1074
+#: ../yumcommands.py:1081
 msgid "Display a version for the machine and/or available repos."
-msgstr "Wyświetl wersję dla komputera i/lub dostępnych repozytoriów."
+msgstr "Wyświetla wersję dla komputera i/lub dostępnych repozytoriów."
 
-#: ../yumcommands.py:1101
+#: ../yumcommands.py:1111
+msgid " Yum version groups:"
+msgstr " Grupy wersji programu yum:"
+
+#: ../yumcommands.py:1121
+msgid " Group  :"
+msgstr " Grupa :"
+
+#: ../yumcommands.py:1122
+msgid " Packages:"
+msgstr " Pakiety:"
+
+#: ../yumcommands.py:1152
 msgid "Installed:"
 msgstr "Zainstalowano:"
 
-#: ../yumcommands.py:1110
+#: ../yumcommands.py:1157
+msgid "Group-Installed:"
+msgstr "Zainstalowana grupa:"
+
+#: ../yumcommands.py:1166
 msgid "Available:"
 msgstr "Dostępne:"
 
-#: ../yummain.py:42
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Exiting on user cancel"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Zamykanie na polecenie użytkownika"
+#: ../yumcommands.py:1172
+msgid "Group-Available:"
+msgstr "Dostępne grupy:"
 
-#: ../yummain.py:48
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Exiting on Broken Pipe"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Zamykanie na przerwanym potoku"
+#: ../yumcommands.py:1211
+msgid "Display, or use, the transaction history"
+msgstr "Wyświetla lub używa historii transakcji"
 
-#: ../yummain.py:50
+#: ../yumcommands.py:1239
 #, python-format
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"%s"
+msgid "Invalid history sub-command, use: %s."
+msgstr "Nieprawidłowe podpolecenie historii, należy użyć: %s."
 
 #: ../yummain.py:128
 msgid "Running"
@@ -1440,7 +1604,7 @@ msgstr "Rozwiązywanie zależności"
 
 #: ../yummain.py:242
 msgid " You could try using --skip-broken to work around the problem"
-msgstr " Powinieneś spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem"
+msgstr " Można spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem"
 
 #: ../yummain.py:243
 msgid ""
@@ -1460,11 +1624,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Rozwiązano zależności"
 
-#: ../yummain.py:273
-msgid "Complete!"
-msgstr "Zakończono!"
-
-#: ../yummain.py:320
+#: ../yummain.py:326
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1472,7 +1632,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Zamykanie na polecenie użytkownika."
+"Kończenie pracy na polecenie użytkownika."
 
 #: ../yum/depsolve.py:83
 msgid "doTsSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
@@ -1492,182 +1652,182 @@ msgstr "Nieprawidłowa flaga zestawu transakcji tsflag w pliku konfiguracji: %s"
 msgid "Searching pkgSack for dep: %s"
 msgstr "Wyszukiwanie zestawu pakietów dla zależności: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:183
+#: ../yum/depsolve.py:176
 #, python-format
 msgid "Potential match for %s from %s"
 msgstr "Potencjalny wynik dla %s z %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:191
+#: ../yum/depsolve.py:184
 #, python-format
 msgid "Matched %s to require for %s"
 msgstr "%s pasuje jako wymaganie dla %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:232
+#: ../yum/depsolve.py:225
 #, python-format
 msgid "Member: %s"
-msgstr "Członek: %s"
+msgstr "Element: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:246 ../yum/depsolve.py:756
+#: ../yum/depsolve.py:239 ../yum/depsolve.py:749
 #, python-format
 msgid "%s converted to install"
 msgstr "%s przekonwertowano do zainstalowania"
 
-#: ../yum/depsolve.py:253
+#: ../yum/depsolve.py:246
 #, python-format
 msgid "Adding Package %s in mode %s"
 msgstr "Dodawanie pakietu %s w trybie %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:263
+#: ../yum/depsolve.py:256
 #, python-format
 msgid "Removing Package %s"
 msgstr "Usuwanie pakietu %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:285
+#: ../yum/depsolve.py:278
 #, python-format
 msgid "%s requires: %s"
 msgstr "%s wymaga: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:343
+#: ../yum/depsolve.py:336
 msgid "Needed Require has already been looked up, cheating"
-msgstr "Wymagana zależność została już znaleziona, oszukiwanie"
+msgstr "Wymagana zależność została już odnaleziona, oszukiwanie"
 
-#: ../yum/depsolve.py:353
+#: ../yum/depsolve.py:346
 #, python-format
 msgid "Needed Require is not a package name. Looking up: %s"
 msgstr "Wymagana zależność nie jest nazwą pakietu. Wyszukiwanie: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:360
+#: ../yum/depsolve.py:353
 #, python-format
 msgid "Potential Provider: %s"
 msgstr "Potencjalny dostawca: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:383
+#: ../yum/depsolve.py:376
 #, python-format
 msgid "Mode is %s for provider of %s: %s"
 msgstr "Tryb to %s dla dostawcy %s: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:387
+#: ../yum/depsolve.py:380
 #, python-format
 msgid "Mode for pkg providing %s: %s"
 msgstr "Tryb dla pakietu dostarczajÄ…cego %s: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:391
+#: ../yum/depsolve.py:384
 #, python-format
 msgid "TSINFO: %s package requiring %s marked as erase"
 msgstr "TSINFO: pakiet %s wymagający %s został oznaczony jako do usunięcia"
 
-#: ../yum/depsolve.py:404
+#: ../yum/depsolve.py:397
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Obsoleting %s with %s to resolve dep."
 msgstr ""
 "TSINFO: zastępowanie przestarzałego pakietu %s pakietem %s, aby rozwiązać "
 "zależność."
 
-#: ../yum/depsolve.py:407
+#: ../yum/depsolve.py:400
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Updating %s to resolve dep."
 msgstr "TSINFO: aktualizowanie %s, aby rozwiązać zależność."
 
-#: ../yum/depsolve.py:415
+#: ../yum/depsolve.py:408
 #, python-format
 msgid "Cannot find an update path for dep for: %s"
-msgstr "Nie można znaleźć ścieżki aktualizacji dla zależności dla: %s"
+msgstr "Nie można odnaleźć ścieżki aktualizacji dla zależności dla: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:425
+#: ../yum/depsolve.py:418
 #, python-format
 msgid "Unresolvable requirement %s for %s"
 msgstr "Nie można rozwiązać wymagania %s dla %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:448
+#: ../yum/depsolve.py:441
 #, python-format
 msgid "Quick matched %s to require for %s"
 msgstr "Szybko dopasowano %s jako wymaganie %s"
 
 #. is it already installed?
-#: ../yum/depsolve.py:490
+#: ../yum/depsolve.py:483
 #, python-format
 msgid "%s is in providing packages but it is already installed, removing."
 msgstr ""
 "%s jest w dostarczających pakietach, ale jest już zainstalowany, usuwanie."
 
-#: ../yum/depsolve.py:506
+#: ../yum/depsolve.py:499
 #, python-format
 msgid "Potential resolving package %s has newer instance in ts."
 msgstr ""
 "Pakiet %s potencjalnie rozwiÄ…zujÄ…cy ma nowszÄ… wersjÄ™ w zestawie transakcji."
 
-#: ../yum/depsolve.py:517
+#: ../yum/depsolve.py:510
 #, python-format
 msgid "Potential resolving package %s has newer instance installed."
 msgstr "Pakiet %s potencjalnie rozwiÄ…zujÄ…cy ma zainstalowanÄ… nowszÄ… wersjÄ™."
 
-#: ../yum/depsolve.py:525 ../yum/depsolve.py:571
+#: ../yum/depsolve.py:518 ../yum/depsolve.py:564
 #, python-format
 msgid "Missing Dependency: %s is needed by package %s"
 msgstr "Brakująca zależność: %s jest wymagane przez pakiet %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:538
+#: ../yum/depsolve.py:531
 #, python-format
 msgid "%s already in ts, skipping this one"
 msgstr "%s jest już w zestawie transakcji, pomijanie"
 
-#: ../yum/depsolve.py:581
+#: ../yum/depsolve.py:574
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Marking %s as update for %s"
 msgstr "TSINFO: oznaczanie %s jako aktualizacji dla %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:589
+#: ../yum/depsolve.py:582
 #, python-format
 msgid "TSINFO: Marking %s as install for %s"
 msgstr "TSINFO: oznaczanie %s jako do zainstalowania dla %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:692 ../yum/depsolve.py:774
+#: ../yum/depsolve.py:685 ../yum/depsolve.py:767
 msgid "Success - empty transaction"
 msgstr "Powodzenie - pusta transakcja"
 
-#: ../yum/depsolve.py:731 ../yum/depsolve.py:746
+#: ../yum/depsolve.py:724 ../yum/depsolve.py:739
 msgid "Restarting Loop"
 msgstr "Ponowne uruchamianie pętli"
 
-#: ../yum/depsolve.py:762
+#: ../yum/depsolve.py:755
 msgid "Dependency Process ending"
 msgstr "Kończenie procesu zależności"
 
-#: ../yum/depsolve.py:768
+#: ../yum/depsolve.py:761
 #, python-format
 msgid "%s from %s has depsolving problems"
 msgstr "%s z %s ma problemy z rozwiązywaniem zależności"
 
-#: ../yum/depsolve.py:775
+#: ../yum/depsolve.py:768
 msgid "Success - deps resolved"
 msgstr "Powodzenie - rozwiązano zależności"
 
-#: ../yum/depsolve.py:789
+#: ../yum/depsolve.py:782
 #, python-format
 msgid "Checking deps for %s"
 msgstr "Sprawdzanie zależności dla %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:872
+#: ../yum/depsolve.py:865
 #, python-format
 msgid "looking for %s as a requirement of %s"
 msgstr "wyszukiwanie %s jako wymagania %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1014
+#: ../yum/depsolve.py:1007
 #, python-format
 msgid "Running compare_providers() for %s"
 msgstr "Wykonywanie compare_providers() dla %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1048 ../yum/depsolve.py:1054
+#: ../yum/depsolve.py:1041 ../yum/depsolve.py:1047
 #, python-format
 msgid "better arch in po %s"
 msgstr "lepsze arch w po %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1140
+#: ../yum/depsolve.py:1142
 #, python-format
 msgid "%s obsoletes %s"
 msgstr "%s zastępuje %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1152
+#: ../yum/depsolve.py:1154
 #, python-format
 msgid ""
 "archdist compared %s to %s on %s\n"
@@ -1676,123 +1836,124 @@ msgstr ""
 "archdist porównało %s do %s na %s\n"
 " Zwycięzca: %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1159
+#: ../yum/depsolve.py:1161
 #, python-format
 msgid "common sourcerpm %s and %s"
 msgstr "wspólny źródłowy pakiet RPM %s i %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1165
+#: ../yum/depsolve.py:1167
 #, python-format
 msgid "common prefix of %s between %s and %s"
 msgstr "wspólny przedrostek %s dla %s i %s"
 
-#: ../yum/depsolve.py:1173
+#: ../yum/depsolve.py:1175
 #, python-format
 msgid "Best Order: %s"
 msgstr "Najlepszy porzÄ…dek: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:180
+#: ../yum/__init__.py:187
 msgid "doConfigSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr ""
 "doConfigSetup() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:401
+#: ../yum/__init__.py:412
 #, python-format
 msgid "Repository %r is missing name in configuration, using id"
-msgstr "Repozytorium %r nie posiada nazwy w konfiguracji, używanie ID"
+msgstr ""
+"Repozytorium %r nie posiada nazwy w konfiguracji, używanie identyfikatora"
 
-#: ../yum/__init__.py:439
+#: ../yum/__init__.py:450
 msgid "plugins already initialised"
 msgstr "wtyczki zostały już zainicjowane"
 
-#: ../yum/__init__.py:446
+#: ../yum/__init__.py:457
 msgid "doRpmDBSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doRpmDBSetup() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:457
+#: ../yum/__init__.py:468
 msgid "Reading Local RPMDB"
 msgstr "Odczytywanie lokalnej bazy danych RPM"
 
-#: ../yum/__init__.py:478
+#: ../yum/__init__.py:489
 msgid "doRepoSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doRepoSetup() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:498
+#: ../yum/__init__.py:509
 msgid "doSackSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doSackSetup() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:528
+#: ../yum/__init__.py:539
 msgid "Setting up Package Sacks"
 msgstr "Ustawianie zestawów pakietów"
 
-#: ../yum/__init__.py:573
+#: ../yum/__init__.py:584
 #, python-format
 msgid "repo object for repo %s lacks a _resetSack method\n"
 msgstr "obiekt repozytorium %s nie posiada metody _resetSack\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:574
+#: ../yum/__init__.py:585
 msgid "therefore this repo cannot be reset.\n"
 msgstr "więc to repozytorium nie może zostać przywrócone.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:579
+#: ../yum/__init__.py:590
 msgid "doUpdateSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr ""
 "doUpdateSetup() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:591
+#: ../yum/__init__.py:602
 msgid "Building updates object"
 msgstr "Budowanie obiektu aktualizacji"
 
-#: ../yum/__init__.py:626
+#: ../yum/__init__.py:637
 msgid "doGroupSetup() will go away in a future version of Yum.\n"
 msgstr "doGroupSetup() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu yum.\n"
 
-#: ../yum/__init__.py:651
+#: ../yum/__init__.py:662
 msgid "Getting group metadata"
 msgstr "Pobieranie metadanych grup"
 
-#: ../yum/__init__.py:677
+#: ../yum/__init__.py:688
 #, python-format
 msgid "Adding group file from repository: %s"
 msgstr "Dodawanie pliku grup z repozytorium: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:686
+#: ../yum/__init__.py:697
 #, python-format
 msgid "Failed to add groups file for repository: %s - %s"
 msgstr "Dodanie pliku grup dla repozytorium nie powiodło się: %s - %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:692
+#: ../yum/__init__.py:703
 msgid "No Groups Available in any repository"
 msgstr "Brak dostępnych grup we wszystkich repozytoriach"
 
-#: ../yum/__init__.py:742
+#: ../yum/__init__.py:763
 msgid "Importing additional filelist information"
 msgstr "Importowanie dodatkowych informacji o liście plików"
 
-#: ../yum/__init__.py:756
+#: ../yum/__init__.py:777
 #, python-format
 msgid "The program %s%s%s is found in the yum-utils package."
-msgstr "Program %s%s%s można znaleźć w pakiecie yum-utils."
+msgstr "Program %s%s%s można odnaleźć w pakiecie yum-utils."
 
-#: ../yum/__init__.py:764
+#: ../yum/__init__.py:785
 msgid ""
 "There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-"
 "complete-transaction first to finish them."
 msgstr ""
-"Pozostały niezakończone transakcje. Rozważ wykonanie yum-complete-"
-"transaction, aby najpierw je zakończyć."
+"Pozostały nieukończone transakcje. Można rozważyć wykonanie yum-complete-"
+"transaction, aby najpierw je ukończyć."
 
-#: ../yum/__init__.py:832
+#: ../yum/__init__.py:853
 #, python-format
 msgid "Skip-broken round %i"
 msgstr "Pierwsza runda pomijania uszkodzonych %i"
 
-#: ../yum/__init__.py:884
+#: ../yum/__init__.py:906
 #, python-format
 msgid "Skip-broken took %i rounds "
 msgstr "Pomijanie uszkodzonych zajęło %i rund "
 
-#: ../yum/__init__.py:885
+#: ../yum/__init__.py:907
 msgid ""
 "\n"
 "Packages skipped because of dependency problems:"
@@ -1800,88 +1961,94 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pakiety pominięto z powodu problemów z zależnościami:"
 
-#: ../yum/__init__.py:889
+#: ../yum/__init__.py:911
 #, python-format
 msgid "  %s from %s"
 msgstr "  %s z %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1027
+#: ../yum/__init__.py:1076
 msgid ""
 "Warning: scriptlet or other non-fatal errors occurred during transaction."
 msgstr ""
-"Ostrzeżenie: podczas transakcji wystąpił skrypt lub inne nie fatalne błędy."
+"Ostrzeżenie: podczas transakcji wystąpił skrypt lub inne nie krytyczne błędy."
 
-#: ../yum/__init__.py:1042
+#: ../yum/__init__.py:1094
 #, python-format
 msgid "Failed to remove transaction file %s"
 msgstr "Usunięcie pliku transakcji %s nie powiodło się"
 
 #. maybe a file log here, too
 #. but raising an exception is not going to do any good
-#: ../yum/__init__.py:1071
+#: ../yum/__init__.py:1123
 #, python-format
 msgid "%s was supposed to be installed but is not!"
-msgstr "%s miało zostać zainstalowane, ale nie zostało!"
+msgstr "%s miało zostać zainstalowane, ale nie zostało."
 
 #. maybe a file log here, too
 #. but raising an exception is not going to do any good
-#: ../yum/__init__.py:1110
+#: ../yum/__init__.py:1162
 #, python-format
 msgid "%s was supposed to be removed but is not!"
-msgstr "%s miało zostać usunięte, ale nie zostało!"
+msgstr "%s miało zostać usunięte, ale nie zostało."
 
 #. Whoa. What the heck happened?
-#: ../yum/__init__.py:1225
+#: ../yum/__init__.py:1282
 #, python-format
 msgid "Unable to check if PID %s is active"
 msgstr "Nie można sprawdzić, czy PID %s jest aktywny"
 
 #. Another copy seems to be running.
-#: ../yum/__init__.py:1229
+#: ../yum/__init__.py:1286
 #, python-format
 msgid "Existing lock %s: another copy is running as pid %s."
 msgstr "Istnieje blokada %s: inna kopia jest uruchomiona jako PID %s."
 
-#: ../yum/__init__.py:1306
+#. Whoa. What the heck happened?
+#: ../yum/__init__.py:1321
+#, python-format
+msgid "Could not create lock at %s: %s "
+msgstr "Nie można utworzyć blokady na %s: %s "
+
+#: ../yum/__init__.py:1366
 msgid "Package does not match intended download"
 msgstr "Pakiet nie zgadza siÄ™ z zamierzonym pobieraniem"
 
-#: ../yum/__init__.py:1321
+#: ../yum/__init__.py:1381
 msgid "Could not perform checksum"
 msgstr "Nie można wykonać sprawdzenia sum kontrolnych"
 
-#: ../yum/__init__.py:1324
+#: ../yum/__init__.py:1384
 msgid "Package does not match checksum"
 msgstr "Sumy kontrolne pakietu nie zgadzajÄ… siÄ™"
 
-#: ../yum/__init__.py:1366
+#: ../yum/__init__.py:1426
 #, python-format
 msgid "package fails checksum but caching is enabled for %s"
 msgstr ""
 "sprawdzenie sum kontrolnych pakietu nie powiodło się, ale zapisywanie w "
 "pamięci podręcznej dla %s jest włączone"
 
-#: ../yum/__init__.py:1369 ../yum/__init__.py:1398
+#: ../yum/__init__.py:1429 ../yum/__init__.py:1458
 #, python-format
 msgid "using local copy of %s"
 msgstr "używanie lokalnej kopii %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1410
+#: ../yum/__init__.py:1470
 #, python-format
 msgid ""
 "Insufficient space in download directory %s\n"
 "  * free  %s\n"
 "  * needed %s"
 msgstr ""
-"Niewystarczająca ilość miejsca w folderze pobierania %s\n"
+"Niewystarczająca ilość miejsca w katalogu pobierania %s\n"
 "  * wolne  %s\n"
 "  * wymagane %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1459
+#: ../yum/__init__.py:1519
 msgid "Header is not complete."
-msgstr "Nagłówek nie jest kompletny."
+msgstr "Nagłówek nie jest pełny."
 
-#: ../yum/__init__.py:1496
+#: ../yum/__init__.py:1556
 #, python-format
 msgid ""
 "Header not in local cache and caching-only mode enabled. Cannot download %s"
@@ -1889,345 +2056,348 @@ msgstr ""
 "Nagłówek nie jest w lokalnej pamięci podręcznej, a tryb używania tylko "
 "pamięci podręcznej jest włączony. Nie można pobrać %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1551
+#: ../yum/__init__.py:1611
 #, python-format
 msgid "Public key for %s is not installed"
 msgstr "Klucz publiczny dla %s nie jest zainstalowany"
 
-#: ../yum/__init__.py:1555
+#: ../yum/__init__.py:1615
 #, python-format
 msgid "Problem opening package %s"
-msgstr "Podczas otwierania pakietu %s wystąpił problem"
+msgstr "Wystąpił problem podczas otwierania pakietu %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1563
+#: ../yum/__init__.py:1623
 #, python-format
 msgid "Public key for %s is not trusted"
 msgstr "Klucz publiczny dla %s nie jest zaufany"
 
-#: ../yum/__init__.py:1567
+#: ../yum/__init__.py:1627
 #, python-format
 msgid "Package %s is not signed"
 msgstr "Pakiet %s nie jest podpisany"
 
-#: ../yum/__init__.py:1605
+#: ../yum/__init__.py:1665
 #, python-format
 msgid "Cannot remove %s"
 msgstr "Nie można usunąć %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1609
+#: ../yum/__init__.py:1669
 #, python-format
 msgid "%s removed"
 msgstr "Usunięto %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1645
+#: ../yum/__init__.py:1705
 #, python-format
 msgid "Cannot remove %s file %s"
 msgstr "Nie można usunąć %s pliku %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1649
+#: ../yum/__init__.py:1709
 #, python-format
 msgid "%s file %s removed"
 msgstr "Usunięto %s plik %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1651
+#: ../yum/__init__.py:1711
 #, python-format
 msgid "%d %s files removed"
 msgstr "Usunięto %d %s plików"
 
-#: ../yum/__init__.py:1720
+#: ../yum/__init__.py:1780
 #, python-format
 msgid "More than one identical match in sack for %s"
 msgstr "Więcej niż jeden identyczny wynik znajduje się w zestawie dla %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:1726
+#: ../yum/__init__.py:1786
 #, python-format
 msgid "Nothing matches %s.%s %s:%s-%s from update"
 msgstr "Nic nie pasuje do %s.%s %s:%s-%s z aktualizacji"
 
-#: ../yum/__init__.py:1959
+#: ../yum/__init__.py:2019
 msgid ""
 "searchPackages() will go away in a future version of "
 "Yum.           Use searchGenerator() instead. \n"
 msgstr ""
-"searchPackages() zostanie usunięte w przyszłych wersjach "
-"yuma.           Zamiast tego użyj searchGenerator(). \n"
+"searchPackages() zostanie usunięte w przyszłych wersjach programu "
+"yum.           Zamiast tego należy użyć searchGenerator(). \n"
 
-#: ../yum/__init__.py:2001
+#: ../yum/__init__.py:2058
 #, python-format
 msgid "Searching %d packages"
 msgstr "Wyszukiwanie %d pakietów"
 
-#: ../yum/__init__.py:2005
+#: ../yum/__init__.py:2062
 #, python-format
 msgid "searching package %s"
 msgstr "wyszukiwanie pakietu %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2017
+#: ../yum/__init__.py:2074
 msgid "searching in file entries"
 msgstr "wyszukiwanie we wpisach plików"
 
-#: ../yum/__init__.py:2024
+#: ../yum/__init__.py:2081
 msgid "searching in provides entries"
 msgstr "wyszukiwanie we wpisach dostarczania"
 
-#: ../yum/__init__.py:2057
+#: ../yum/__init__.py:2114
 #, python-format
 msgid "Provides-match: %s"
 msgstr "Wyniki dostarczania: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2106
+#: ../yum/__init__.py:2163
 msgid "No group data available for configured repositories"
 msgstr "Brak dostępnych danych grup dla skonfigurowanych repozytoriów"
 
-#: ../yum/__init__.py:2137 ../yum/__init__.py:2156 ../yum/__init__.py:2187
-#: ../yum/__init__.py:2193 ../yum/__init__.py:2272 ../yum/__init__.py:2276
-#: ../yum/__init__.py:2586
+#: ../yum/__init__.py:2194 ../yum/__init__.py:2213 ../yum/__init__.py:2244
+#: ../yum/__init__.py:2250 ../yum/__init__.py:2329 ../yum/__init__.py:2333
+#: ../yum/__init__.py:2648
 #, python-format
 msgid "No Group named %s exists"
 msgstr "Grupa o nazwie %s nie istnieje"
 
-#: ../yum/__init__.py:2168 ../yum/__init__.py:2289
+#: ../yum/__init__.py:2225 ../yum/__init__.py:2346
 #, python-format
 msgid "package %s was not marked in group %s"
 msgstr "pakiet %s nie został oznaczony w grupie %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2215
+#: ../yum/__init__.py:2272
 #, python-format
 msgid "Adding package %s from group %s"
 msgstr "Dodawanie pakietu %s z grupy %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2219
+#: ../yum/__init__.py:2276
 #, python-format
 msgid "No package named %s available to be installed"
 msgstr "Brak dostępnego pakietu o nazwie %s do zainstalowania"
 
-#: ../yum/__init__.py:2316
+#: ../yum/__init__.py:2373
 #, python-format
 msgid "Package tuple %s could not be found in packagesack"
-msgstr "Nie można znaleźć krotki pakietu %s w zestawie pakietów"
+msgstr "Nie można odnaleźć krotki pakietu %s w zestawie pakietów"
 
-#: ../yum/__init__.py:2330
-msgid ""
-"getInstalledPackageObject() will go away, use self.rpmdb.searchPkgTuple().\n"
-msgstr ""
-"getInstalledPackageObject() zostanie usunięte, użyj self.rpmdb.searchPkgTuple"
-"().\n"
+#: ../yum/__init__.py:2392
+#, python-format
+msgid "Package tuple %s could not be found in rpmdb"
+msgstr "Nie można odnaleźć krotki pakietu %s w bazie danych RPM"
 
-#: ../yum/__init__.py:2386 ../yum/__init__.py:2436
+#: ../yum/__init__.py:2448 ../yum/__init__.py:2498
 msgid "Invalid version flag"
 msgstr "Nieprawidłowa flaga wersji"
 
-#: ../yum/__init__.py:2406 ../yum/__init__.py:2411
+#: ../yum/__init__.py:2468 ../yum/__init__.py:2473
 #, python-format
 msgid "No Package found for %s"
-msgstr "Nie znaleziono pakietu %s"
+msgstr "Nie odnaleziono pakietu %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2627
+#: ../yum/__init__.py:2689
 msgid "Package Object was not a package object instance"
 msgstr "Obiekt pakietu nie był instancją obiektu pakietu"
 
-#: ../yum/__init__.py:2631
+#: ../yum/__init__.py:2693
 msgid "Nothing specified to install"
 msgstr "Nie podano nic do zainstalowania"
 
-#: ../yum/__init__.py:2647 ../yum/__init__.py:3411
+#: ../yum/__init__.py:2709 ../yum/__init__.py:3473
 #, python-format
 msgid "Checking for virtual provide or file-provide for %s"
 msgstr "Sprawdzanie wirtualnych zależności lub plików dla %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2653 ../yum/__init__.py:2960 ../yum/__init__.py:3127
-#: ../yum/__init__.py:3417
+#: ../yum/__init__.py:2715 ../yum/__init__.py:3022 ../yum/__init__.py:3189
+#: ../yum/__init__.py:3479
 #, python-format
 msgid "No Match for argument: %s"
 msgstr "Brak wyników dla parametru: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2729
+#: ../yum/__init__.py:2791
 #, python-format
 msgid "Package %s installed and not available"
 msgstr "Pakiet %s jest zainstalowany, ale nie jest dostępny"
 
-#: ../yum/__init__.py:2732
+#: ../yum/__init__.py:2794
 msgid "No package(s) available to install"
 msgstr "Brak pakietów dostępnych do instalacji"
 
-#: ../yum/__init__.py:2744
+#: ../yum/__init__.py:2806
 #, python-format
 msgid "Package: %s - already in transaction set"
 msgstr "Pakiet: %s - jest już w zestawie transakcji"
 
-#: ../yum/__init__.py:2770
+#: ../yum/__init__.py:2832
 #, python-format
 msgid "Package %s is obsoleted by %s which is already installed"
 msgstr "Pakiet %s został zastąpiony przez %s, który jest już zainstalowany"
 
-#: ../yum/__init__.py:2773
+#: ../yum/__init__.py:2835
 #, python-format
 msgid "Package %s is obsoleted by %s, trying to install %s instead"
 msgstr ""
 "Pakiet %s został zastąpiony przez %s, próbowanie instalacji %s zamiast niego"
 
-#: ../yum/__init__.py:2781
+#: ../yum/__init__.py:2843
 #, python-format
 msgid "Package %s already installed and latest version"
 msgstr "Pakiet %s jest już zainstalowany w najnowszej wersji"
 
-#: ../yum/__init__.py:2795
+#: ../yum/__init__.py:2857
 #, python-format
 msgid "Package matching %s already installed. Checking for update."
 msgstr ""
 "Pakiet pasujący do %s jest już zainstalowany. Sprawdzanie aktualizacji."
 
 #. update everything (the easy case)
-#: ../yum/__init__.py:2889
+#: ../yum/__init__.py:2951
 msgid "Updating Everything"
 msgstr "Aktualizowanie wszystkiego"
 
-#: ../yum/__init__.py:2910 ../yum/__init__.py:3025 ../yum/__init__.py:3054
-#: ../yum/__init__.py:3081
+#: ../yum/__init__.py:2972 ../yum/__init__.py:3087 ../yum/__init__.py:3116
+#: ../yum/__init__.py:3143
 #, python-format
 msgid "Not Updating Package that is already obsoleted: %s.%s %s:%s-%s"
 msgstr "Przestarzały pakiet nie zostanie zaktualizowany: %s.%s %s:%s-%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:2945 ../yum/__init__.py:3124
+#: ../yum/__init__.py:3007 ../yum/__init__.py:3186
 #, python-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3016
+#: ../yum/__init__.py:3078
 #, python-format
 msgid "Package is already obsoleted: %s.%s %s:%s-%s"
 msgstr "Pakiet został już zastąpiony: %s.%s %s:%s-%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3049
+#: ../yum/__init__.py:3111
 #, python-format
 msgid "Not Updating Package that is obsoleted: %s"
 msgstr "Przestarzały pakiet nie zostanie zaktualizowany: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3058 ../yum/__init__.py:3085
+#: ../yum/__init__.py:3120 ../yum/__init__.py:3147
 #, python-format
 msgid "Not Updating Package that is already updated: %s.%s %s:%s-%s"
 msgstr "Już zaktualizowany pakiet nie zostanie zaktualizowany: %s.%s %s:%s-%s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3140
+#: ../yum/__init__.py:3202
 msgid "No package matched to remove"
 msgstr "Brak pasujących pakietów do usunięcia"
 
-#: ../yum/__init__.py:3173 ../yum/__init__.py:3277 ../yum/__init__.py:3366
+#: ../yum/__init__.py:3235 ../yum/__init__.py:3339 ../yum/__init__.py:3428
 #, python-format
 msgid "Cannot open file: %s. Skipping."
 msgstr "Nie można otworzyć pliku: %s. Pomijanie."
 
-#: ../yum/__init__.py:3176 ../yum/__init__.py:3280 ../yum/__init__.py:3369
+#: ../yum/__init__.py:3238 ../yum/__init__.py:3342 ../yum/__init__.py:3431
 #, python-format
 msgid "Examining %s: %s"
 msgstr "Sprawdzanie %s: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3184 ../yum/__init__.py:3283 ../yum/__init__.py:3372
+#: ../yum/__init__.py:3246 ../yum/__init__.py:3345 ../yum/__init__.py:3434
 #, python-format
 msgid "Cannot add package %s to transaction. Not a compatible architecture: %s"
 msgstr "Nie można dodać pakietu %s do transakcji. Niezgodna architektura: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3192
+#: ../yum/__init__.py:3254
 #, python-format
 msgid ""
 "Package %s not installed, cannot update it. Run yum install to install it "
 "instead."
 msgstr ""
-"Pakiet %s nie jest zainstalowany, nie można go zaktualizować. Uruchom yum "
-"install, aby go zainstalować."
+"Pakiet %s nie jest zainstalowany, nie można go zaktualizować. Należy wykonać "
+"polecenie yum install, aby go zainstalować."
 
-#: ../yum/__init__.py:3227 ../yum/__init__.py:3294 ../yum/__init__.py:3383
+#: ../yum/__init__.py:3289 ../yum/__init__.py:3356 ../yum/__init__.py:3445
 #, python-format
 msgid "Excluding %s"
 msgstr "Wykluczanie %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3232
+#: ../yum/__init__.py:3294
 #, python-format
 msgid "Marking %s to be installed"
 msgstr "Oznaczanie %s do zainstalowania"
 
-#: ../yum/__init__.py:3238
+#: ../yum/__init__.py:3300
 #, python-format
 msgid "Marking %s as an update to %s"
 msgstr "Oznaczanie %s jako aktualizacji %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3245
+#: ../yum/__init__.py:3307
 #, python-format
 msgid "%s: does not update installed package."
 msgstr "%s: nie aktualizuj zainstalowanego pakietu."
 
-#: ../yum/__init__.py:3313
+#: ../yum/__init__.py:3375
 msgid "Problem in reinstall: no package matched to remove"
 msgstr ""
 "Podczas ponownego instalowania wystąpił problem: brak pasujących pakietów do "
 "usunięcia"
 
-#: ../yum/__init__.py:3326 ../yum/__init__.py:3444
+#: ../yum/__init__.py:3388 ../yum/__init__.py:3507
 #, python-format
 msgid "Package %s is allowed multiple installs, skipping"
 msgstr "Pakiet %s może być wielokrotnie instalowany, pomijanie"
 
-#: ../yum/__init__.py:3347
+#: ../yum/__init__.py:3409
 #, python-format
 msgid "Problem in reinstall: no package %s matched to install"
 msgstr ""
 "Podczas ponownego instalowania wystąpił problem: brak pakietu %s pasującego "
 "do zainstalowania"
 
-#: ../yum/__init__.py:3436
+#: ../yum/__init__.py:3499
 msgid "No package(s) available to downgrade"
 msgstr "Brak pakietów dostępnych do instalacji starszej wersji"
 
-#: ../yum/__init__.py:3480
+#: ../yum/__init__.py:3543
 #, python-format
 msgid "No Match for available package: %s"
 msgstr "Brak wyników dla dostępnych pakietów: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3486
+#: ../yum/__init__.py:3549
 #, python-format
 msgid "Only Upgrade available on package: %s"
 msgstr "Dla pakietu dostępna jest tylko aktualizacja: %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3545
+#: ../yum/__init__.py:3617 ../yum/__init__.py:3654
+#, python-format
+msgid "Failed to downgrade: %s"
+msgstr "Zainstalowanie starszej wersji nie powiodło się: %s"
+
+#: ../yum/__init__.py:3686
 #, python-format
 msgid "Retrieving GPG key from %s"
 msgstr "Pobieranie klucza GPG z %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3565
+#: ../yum/__init__.py:3706
 msgid "GPG key retrieval failed: "
 msgstr "Pobranie klucza GPG nie powiodło się: "
 
-#: ../yum/__init__.py:3576
+#: ../yum/__init__.py:3717
 #, python-format
 msgid "GPG key parsing failed: key does not have value %s"
 msgstr ""
-"Przeanalizowanie klucza GPG nie powiodło się: klucz nie posiada wartości %s"
+"Przetworzenie klucza GPG nie powiodło się: klucz nie posiada wartości %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3608
+#: ../yum/__init__.py:3749
 #, python-format
 msgid "GPG key at %s (0x%s) is already installed"
 msgstr "Klucz GPG %s (0x%s) jest już zainstalowany"
 
 #. Try installing/updating GPG key
-#: ../yum/__init__.py:3613 ../yum/__init__.py:3675
+#: ../yum/__init__.py:3754 ../yum/__init__.py:3816
 #, python-format
 msgid "Importing GPG key 0x%s \"%s\" from %s"
 msgstr "Importowanie klucza GPG 0x%s \"%s\" z %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3630
+#: ../yum/__init__.py:3771
 msgid "Not installing key"
 msgstr "Klucz nie zostanie zainstalowany"
 
-#: ../yum/__init__.py:3636
+#: ../yum/__init__.py:3777
 #, python-format
 msgid "Key import failed (code %d)"
 msgstr "Zaimportowanie klucza nie powiodło się (kod %d)"
 
-#: ../yum/__init__.py:3637 ../yum/__init__.py:3696
+#: ../yum/__init__.py:3778 ../yum/__init__.py:3837
 msgid "Key imported successfully"
 msgstr "Klucz został pomyślnie zaimportowany"
 
-#: ../yum/__init__.py:3642 ../yum/__init__.py:3701
+#: ../yum/__init__.py:3783 ../yum/__init__.py:3842
 #, python-format
 msgid ""
 "The GPG keys listed for the \"%s\" repository are already installed but they "
@@ -2236,41 +2406,41 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Klucze GPG wyświetlone dla repozytorium \"%s\" są już zainstalowane, ale nie "
 "sÄ… poprawne dla tego pakietu.\n"
-"Sprawdź, czy dla tego repozytorium skonfigurowane są poprawne adresy URL do "
-"kluczy."
+"Proszę sprawdzić, czy dla tego repozytorium skonfigurowane są poprawne "
+"adresy URL do kluczy."
 
-#: ../yum/__init__.py:3651
+#: ../yum/__init__.py:3792
 msgid "Import of key(s) didn't help, wrong key(s)?"
 msgstr "Zaimportowanie kluczy nie pomogło, błędne klucze?"
 
-#: ../yum/__init__.py:3670
+#: ../yum/__init__.py:3811
 #, python-format
 msgid "GPG key at %s (0x%s) is already imported"
 msgstr "Klucz GPG %s (0x%s) został już zaimportowany"
 
-#: ../yum/__init__.py:3690
+#: ../yum/__init__.py:3831
 #, python-format
 msgid "Not installing key for repo %s"
 msgstr "Klucz dla repozytorium %s nie zostanie zainstalowany"
 
-#: ../yum/__init__.py:3695
+#: ../yum/__init__.py:3836
 msgid "Key import failed"
 msgstr "Zaimportowanie klucza nie powiodło się"
 
-#: ../yum/__init__.py:3816
+#: ../yum/__init__.py:3958
 msgid "Unable to find a suitable mirror."
-msgstr "Nie można znaleźć odpowiedniego serwera lustrzanego."
+msgstr "Nie można odnaleźć odpowiedniego serwera lustrzanego."
 
-#: ../yum/__init__.py:3818
+#: ../yum/__init__.py:3960
 msgid "Errors were encountered while downloading packages."
-msgstr "Podczas pobierania pakietów wystąpiły błędy."
+msgstr "Wystąpiły błędy podczas pobierania pakietów."
 
-#: ../yum/__init__.py:3868
+#: ../yum/__init__.py:4010
 #, python-format
 msgid "Please report this error at %s"
-msgstr "Zgłoś ten błąd na %s"
+msgstr "Proszę zgłosić ten błąd na %s"
 
-#: ../yum/__init__.py:3892
+#: ../yum/__init__.py:4034
 msgid "Test Transaction Errors: "
 msgstr "Błędy testu transakcji: "
 
@@ -2321,16 +2491,16 @@ msgstr ""
 #: ../yum/plugins.py:336
 #, python-format
 msgid "Configuration file %s not found"
-msgstr "Nie znaleziono pliku konfiguracji %s"
+msgstr "Nie odnaleziono pliku konfiguracji %s"
 
 #. for
 #. Configuration files for the plugin not found
 #: ../yum/plugins.py:339
 #, python-format
 msgid "Unable to find configuration file for plugin %s"
-msgstr "Nie można naleźć pliku konfiguracji dla wtyczki %s"
+msgstr "Nie można odnaleźć pliku konfiguracji dla wtyczki %s"
 
-#: ../yum/plugins.py:497
+#: ../yum/plugins.py:501
 msgid "registration of commands not supported"
 msgstr "rejestracja poleceń nie jest obsługiwana"
 


More information about the Yum-commits mailing list